Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoPiekarska Akademia Rozwoju

Piekarska Akademia Rozwoju

Dodano: 01.01.2018 Autor: Szymon Krawiec

Tytuł projektu
Piekarska Akademia Rozwoju

Beneficjent
Gmina Piekary Śląskie

Fundusz
Europejski Fundusz Społeczny

Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Poddziałanie
11.1.4. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Celem głównym projektu jest:
Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic. Projekt jest skierowany do 7 szkół w Piekarach Śląskich, które osiągnęły najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu, których średnia z egzaminów zewnętrznych jest na poziomie niższym niż średnia województwa. Zadania w projekcie to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, matematyki i informatyki, warsztaty z metod efektywnego kształcenia się, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wyjazdy warsztatowe. W ramach projektu szkoły zostaną zaopatrzone w niezbędny sprzęt TIK oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć nowoczesnymi metodami także po zakończeniu projektu co wpłynie na trwałość projektu i zakładanych celu głównego.

Okres realizacji projektu:
od 01.11.2016 do 31.03.2018r.

Miejsce realizacji projektu:
Gmina Piekary Śląskie.

Wartość projektu
Wydatki kwalifikowane:  747 522,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:  672 770,02 zł

Udostępnij artykuł

Share this...
Share on FacebookTweet about this on Twitter