Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPiekarskie inwestycje 2024

Piekarskie inwestycje 2024

Dodano: 09.01.2024 Autor: Wojciech Maćkowski

W 2024 roku Miasto Piekary Śląskie zamierza na inwestycje przeznaczyć kwotę ponad 77 mln zł. Wśród nich znajdą się między innymi: Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w rejonie ul. Solidarności (piekarski basen), zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w Piekarach Śląskich – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej (park międzyosiedlowy z pumptruckiem dla rowerów), budowa połączenia pieszo-rowerowego w rejonie DW 911, ul. K. Miarki, ul. Podmiejskiej, czy też duże remonty drogowe – nowe nawierzchnie ul. Roździeńskiego i Kotuchy oraz Bytomskiej na odcinku do Kozłowej Góry. W planach są też kolejne projekty na remonty ulic i budowę ścieżek rowerowych w stronę dzielnic południowych.

Przedstawiamy krótki przegląd najistotniejszych inwestycji w 2024 roku:

Budowa kompleksu basenowego obecnie inwestycja znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, szacowana wartość inwestycji przekroczy 100 mln. zł z czego około 3,2 mln zł w 2024 r.

W latach 2023 – 2024 r. realizowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, etapowej budowy kompleksu sportowego w Piekarach Śląskich obejmującej kryty basen (etap A), strefę spa z siłownią, strefą fitness i ścianką wspinaczkową oraz zagospodarowaniem pasa zieleni izolacyjnej (etap B), hali sportowej  i strzelnicy sportowej (etap C), wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dodatkowymi opracowaniami i nadzorami autorskimi. W pierwszej połowie 2024 r. projekt wykonawczy powinien być gotowy, dalej będziemy mogli ruszyć z procedurą budowy. Warto też przypomnieć, że w 2023 r. otrzymaliśmy na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, 30.000.000 zł.

Budowa i remonty dróg

Miasto Piekary Śląskie otrzymało 11.270.000 zł dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na modernizację dróg Kotuchy i Roździeńskiego. Będzie to kolejny wielki projekt infrastrukturalny.

Etapowo remontujemy też jedna z głównych ulic miasta – Bytomską. W 2022 r. przebudowaliśmy pierwszy odcinek od ronda Kopalni Julian do ul. Wyszyńskiego, niedawno zakończył się drugi etap modernizacji od ul. Wyszyńskiego do ul. Pod Lipami. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 1.990.000 zł w 2024 r. wyremontowany zostanie odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Tarnogórskiej.

Budowa połączenia pieszo-rowerowego i sygnalizacje świetlne

Budowa połączenia pieszo-rowerowego w rejonie DW911, ul. K. Miarki, ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji świetlnych na terenie Piekar Śląskich, w tym rozbudowa infrastruktury drogowej – 2024 roku wydamy na to zadanie 12,4 mln zł, zaś łącznie pochłonie ono ponad 16,5 mln zł.

Park międzyosiedlowy z pumptruckiem dla rowerów

Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej  – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w tym stworzenia parku międzyosiedlowego wraz z rowerowym pumptrackiem, w tym roku pochłonie 3,25 mln zł z całkowitej sumy 6 mln. zł przeznaczonych na ten cel.

Zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

Termomodernizacja MDK nr 2 przy ul. Bytomskiej 152 w ramach ograniczenia niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego – pochłonęła ponad 7,1 mln zł, a budynek zmienił się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. W 2024 r. za kwotę około 2.000.000 zł zagospodarujemy także przestrzeń wokół.

Termomodernizacja budynków komunalnych

Kontynuujemy kompleksowe termomodernizacje budynków zasobu gminnego wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła – ponad 5 mln zł.

Nieruchomości-Brzeziny
Wsparcie spółki Nieruchomości-Brzeziny dotyczące przejęcia zasobu mieszkaniowego – prawie 3 mln zł.

Ponadto przygotowanych zostanie wiele projektów: modernizacja hali sportowej przy ul. Ziętka, dla ulic – Zamkowa, Czołgistów, Sadowskiego, Nankera, łącznik Darwina z Parkiem Międzyosiedlowym, chodnik na ul. Dąbrówki czy też kontynuacja ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Oświęcimskiej i Partyzantów oraz Jana Pawła II, Bytomskiej i Tarnogórskiej.

Planowane jest także w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonanie utwardzenia terenu i wykonanie strefy Kiss&Ride przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Dąbrówce Wielkiej. Szacowany koszt to 500.000 zł.

Ze względu na specyfikę promes związanych z przyznawaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, poszczególne kwoty inwestycji będą uwidaczniane w budżecie miasta stopniowo.

Nie są to oczywiście wszystkie inwestycje, jakie zamierzamy realizować w obecnym roku, ale jedynie te najistotniejsze. Razem zmieniamy Piekary Śląskie – kolejny rok!

Udostępnij artykuł