Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoBez kategoriiPiekarskie Licea na medal!

Piekarskie Licea na medal!

Dodano: 27.12.2018 Autor: Sylwia Łysakowska

Tytuł projektu
„Piekarskie Licea na medal!”

Beneficjent
Gmina Piekary Śląskie

Fundusz
Europejski Fundusz Społeczny

Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Poddziałanie
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Planowane efekty
Głównym celem projektu jest: Poprawa efektywności kształcenia w 2 szkołach ogólnokształcących ( I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Gimnazjalna 24, II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Skłodowskiej Curie 49) z terenu miasta Piekary Śląskie poprzez objęcie wsparciem 210 uczniów ( K-140, M – 70) w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych, tworzenie w wyżej wymienionych szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (4 pracowni, po 2 w każdej placówce) od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Wartość projektu: 431 877,25 zł

Dofinansowanie: 388 689,52 zł

Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 367 095,66 zł

Wkład Budżetu Państwa
Wysokość dotacji celowej z budżetu krajowego: 21 593,86 zł


Rekrutacja do projektu „Piekarskie Licea na medal!”

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć: TUTAJ.

Udostępnij artykuł