Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaBez kategoriiPiekarskie Licea na medal!

Piekarskie Licea na medal!

Dodano: 27.12.2018 Autor: Sylwia Łysakowska

Tytuł projektu
„Piekarskie Licea na medal!”

Beneficjent
Gmina Piekary Śląskie

Fundusz
Europejski Fundusz Społeczny

Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Poddziałanie
11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Planowane efekty
Głównym celem projektu jest: Poprawa efektywności kształcenia w 2 szkołach ogólnokształcących ( I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Gimnazjalna 24, II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Skłodowskiej Curie 49) z terenu miasta Piekary Śląskie poprzez objęcie wsparciem 210 uczniów ( K-140, M – 70) w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych, tworzenie w wyżej wymienionych szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (4 pracowni, po 2 w każdej placówce) od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2020 r.

Wartość projektu
Wydatki kwalifikowane: 431 877,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 388 689,52  zł


Rekrutacja do projektu „Piekarskie Licea na medal!” – dokumenty do pobrania

Dnia 02.01.2019 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „Piekarskie Licea na medal!”. Projekt ten adresowany jest do uczniów I i II Liceum Ogólnokształcącego w Piekarach Śląskich. Dokumenty można składać od dnia 02.01.2019 r. do dnia 11.01.2019 r.

Rekrutacja odbędzie się w szkołach biorących udział w projekcie tj. Akademickim Zespole Szkół  w Piekarach Śląskich (I Liceum Ogólnokształcące w Piekarach Śląskich) oraz w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich (II Liceum Ogólnokształcące w Piekarach Śląskich).

Dokumenty będą przyjmowane w godzinach pracy sekretariatów szkół. Wniosek wraz z regulaminem rekrutacji i niezbędnymi oświadczeniami dostępny jest w załącznikach poniżej.

Udostępnij artykuł

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter