Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPiekarskie szkoły zawodowe na medal

Piekarskie szkoły zawodowe na medal

Dodano: 01.01.2018 Autor:

Informacje o Projekcie:

Tytuł projektu
Piekarskie szkoły zawodowe na medal – wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich

Beneficjent
Gmina Piekary Śląskie

Fundusz
Europejski Fundusz Społeczny

Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Poddziałanie
11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZITCel projektu

Planowane efekty
Projekt skierowany jest do 324 uczniów/uczennic, w tym 15 z niepełnosprawnościami oraz 2 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół Techniczno Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1. Projekt zakłada poprawę jakości edukacji w w/w placówkach, która nastąpi poprzez realizację następujących zadań:doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów,rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdobywanie dodatkowych uprawnień poprzez uczestnictwo w kursach, uczestnictwo w stażach oraz warsztatach na uczelni wyższej, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli/ek zawodu, doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w pomoce umożliwiające prowadzenie zajęć nowoczesnymi metodami także po zakończeniu projektu, co wpłynie na trwałość projektu. Projekt realizowany będzie od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. Projekt jest odpowiedzią na diagnozę przeprowadzoną w grudniu 2016 r. w w/w szkołach.

Wartość projektu
Wydatki kwalifikowane: 867 838,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 824 446,81 zł


Zapytanie ofertowe w związku z realizacją Projektu:
Opublikowano: 4 czerwca 2018 r.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. “Piekarskie szkoły zawodowe na medal…” Biuro Projektowe zwraca się do placówek oświatowych z zapytaniem, czy posiadają one w swej ofercie następujące kierunki studiów z prośbą o podanie ewentualnej ceny.

Kierunki, których dotyczy zapytanie:

Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych

Program studiów powinien zawierać co najmniej:

  • Modelowanie geometryczne – konstrukcje 2D i 3D, rendering, animacja (AutoCAD, Autodesk Revit, Blender)
  • Elementy programowania – (Python, JavaScript, PHP)
  • Projektowanie stron internetowych – (HTML, Flash MX, CSS)
  • Podstawy projektowania artystyczno-graficznego – zastosowania użytkowe (Photoshop, GIMP)
  • Rysunek architektoniczno-budowlany – elementy projektowania architektonicznego, zastosowania w architekturze wnętrz (AutoCAD)
  • Podstawy technik poligraficznych – praca z obrazem i tekstem w oparciu o programy graficzne z pakietu Adobe CS Design Standard:
  • Photoshop (grafika rastrowa/bitmapowa), Illustrator grafika obiektowa (wektorowa), InDesign (program typu „page layout”), Acrobat (dokumenty PDF).

Czas trwania: 2 semestry

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter