Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoPiekarskie szkoły zawodowe na medal

Piekarskie szkoły zawodowe na medal

Dodano: 01.01.2018 Autor: Szymon Krawiec

Tytuł projektu
Piekarskie szkoły zawodowe na medal – wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich

Beneficjent
Gmina Piekary Śląskie

Fundusz
Europejski Fundusz Społeczny

Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Poddziałanie
11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZITCel projektu

Planowane efekty
Projekt skierowany jest do 324 uczniów/uczennic, w tym 15 z niepełnosprawnościami oraz 2 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół Techniczno Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1. Projekt zakłada poprawę jakości edukacji w w/w placówkach, która nastąpi poprzez realizację następujących zadań:doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów,rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdobywanie dodatkowych uprawnień poprzez uczestnictwo w kursach, uczestnictwo w stażach oraz warsztatach na uczelni wyższej, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli/ek zawodu, doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w pomoce umożliwiające prowadzenie zajęć nowoczesnymi metodami także po zakończeniu projektu, co wpłynie na trwałość projektu. Projekt realizowany będzie od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. Projekt jest odpowiedzią na diagnozę przeprowadzoną w grudniu 2016 r. w w/w szkołach.

Wartość projektu
Wydatki kwalifikowane: 867 838,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 824 446,81 zł

Udostępnij artykuł

Share this...
Share on FacebookTweet about this on Twitter