Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPlan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

Dodano: 13.10.2021 Autor: Wojciech Maćkowski

Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni – od 13 października 2021 r. do 3 listopada 2021 r. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2021-2036”.

Z wyłożonym do publicznego wglądu dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, w pok. 12 w godzinach urzędowania: w poniedziałek od 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:00. Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie www.piekary.pl.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Piekary Śląskie mają prawo składać, w wyżej wymienionym terminie wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego dokumentu osobiście w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@piekary.pl.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter