Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoPrezydent Sława Umińska-Duraj z absolutorium

Prezydent Sława Umińska-Duraj z absolutorium

Dodano: 25.06.2020 Autor: Wojciech Maćkowski

W dniu dzisiejszym, podczas sesji Rady Miasta Piekary Śląskie, Prezydent Sława Umińska-Duraj otrzymała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. W głosowaniu 16 radnych opowiedziało się za, zaś 4 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Oznacza to, że zdecydowana większość radnych bardzo pozytywnie oceniła przedłożony Raport o stanie miasta i sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2019 rok.

Decyzję nad udzieleniem absolutorium poprzedziła debata oraz głosowanie projektów uchwał w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2019 r.

Dziękuje bardzo za udzielenie absolutorium, a wcześniej wotum zaufania. Jest to podsumowanie nie tylko pracy prezydenta, ale wysiłek zbiorowy wielu osób. Cieszę się, że nasza praca została doceniona przez większość radnych. Podnosząc rękę za budżetem miasta, przykładacie się do rozwoju Piekar Śląskich – powiedziała Prezydent Sława Umińska-Duraj.

Podczas sesji przedstawiono też uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie za 2019 rok – obie były pozytywne. Również Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

Wcześniej, bo podczas majowej sesji Rady Miasta, Prezydent Sława Umińska-Duraj zaprezentowała Raport o stanie miasta za rok 2019.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter