Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd Miastapromocja miastaHonorowi obywateleks. Ludwik Kieras

ks. Ludwik Kieras

Dodano: 25.04.2017 Autor: Redaktor

Dnia 28 maja 2015 r. na VIII Sesji Rady Miasta Piekary Śląskie, w obecności znamienitych gości i zgromadzonych mieszkańców, wręczono uroczyście pamiątki nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie ks. Ludwikowi Kierasowi – wieloletniemu proboszczowi Parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu.
 
Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj i Przewodniczący Rady Miasta Piotr Buchwald przekazali ks. Kierasowi unikatową płaskorzeźbę, przedstawiającą herb miasta w ozdobnej ramie oraz wykonany z mosiądzu odlew z pamiątkowym wpisem, upamiętniającym nadanie Honorowego Obywatelstwa. Ksiądz Proboszcz otrzymał również wygrawerowaną na mosiężnej tablicy treść Uchwały Nr VI//62/15 z dnia 26 marca 2015 roku Rady Miasta w Piekarach Śląskich, na podstawie której Rada Miasta Piekary Śląskie nadała Księdzu Proboszczowi tej zaszczytny tytuł w dowód szacunku i uznania za czynne uczestnictwo w życiu publicznym i religijnym miasta oraz zaangażowanie w krzewienie wartości moralnych służących lokalnej społeczności.

W uzasadnieniu do uchwały Rada Miasta podkreśliła, że ks. Ludwik Kieras w czasie swojej posługi duszpasterskiej integrował mieszkańców miasta, a zwłaszcza Brzozowic-Kamienia wokół rozwiązywania bieżących problemów społecznych, a także wyzwań moralnych, kulturowych, etycznych. Wielokrotnie wskazywał właściwe wzorce zachowań. Wyznaczając nowe kierunki w życiu parafii przez wszystkie lata posługi nie zapominał nigdy o historii i dziedzictwie kulturowym i religijnym zarówno całych Piekar Śląskich jak i Brzozowic-Kamienia. Ks. Proboszcz z wielkim szacunkiem i miłością pielęgnował kult Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Podtrzymywał i rozwijał tradycję parafialnych pielgrzymek do Piekar Śląskich, Częstochowy czy na Górę Św. Anny.

W trosce o dobro parafian jak i angażowanie społeczne parafian rozwijał działalność licznych grup parafialnych, których był również opiekunem, w tym m.in.: Parafialnej Służby Liturgicznej, Dzieci Maryi, Scholi Dziecięcej, Ruchu „Światło-Życie” – Oazy Młodzieżowej, Bractwa Szkaplerznego, Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Róż Różańcowych, a także działającego przy parafii Chóru „Święta Barbara”. Na uznanie za trud wykonywanej pracy jak i wsparcie duchowe Ks. Ludwika Kierasa mogła zawsze liczyć również liczna brać górnicza, zwłaszcza byłych pracowników kopalni „Andaluzja” jak i obecnej kopalni „Piekary”, zamieszkująca licznie obszar Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W ostatnim czasie ks. Ludwik Kieras zabiega o wyniesienie na ołtarze Ks. Ludwika Wrodarczyka, który zginął w 1943 roku męczeńską śmiercią.W dowód szacunku oraz uznania dla Jego osoby, a także osiągnięć na wielu płaszczyznach, wyrażając przy tym wdzięczność za zaangażowanie w rozwój Parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu, a tym samym przestrzeni publicznej oraz duchowej miasta, Rada Miasta Piekary Śląskie nadała Ks. Ludwikowi Kierasowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie.

Ks. Ludwik Kieras – ur. 28 maja 1949 roku w Radzionkowie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 kwietnia 1974 roku w Katowicach w Katedrze Chrystusa Króla. Posługę duszpasterską rozpoczął od Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, a następnie w kolejnych latach by jako wikariusz w Skoczowie w 1984 roku zostać mianowanym przez biskupa Herberta Bednorza, pierwszym proboszczem parafii w Pogórzu. Rok wcześniej, jako duszpasterz oddelegowany do tworzenia ośrodka duszpasterskiego, odprawił pierwszą Mszę św. przy „Starym Krzyżu” oraz doprowadził do wzniesienia i poświęcenia tymczasowej kaplicy. Jako młody kapłan, niezrażony trudnościami pojawiającymi się po drodze, sprawnie współpracując ze swoimi parafianami i ludźmi dobrej woli, doprowadził do wybudowania najpierw probostwa i domu katechetycznego, a następnie kościoła. Pozostawiwszy kościół już w stanie surowym 28 sierpnia 1993 roku objął funkcję proboszcza Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu – dzielnicy Piekar Śląskich, najstarszej parafii na terenie Piekar Śląskich, erygowanej w 1277 roku.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter