Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoRolnicy mogą odzyskać część kosztów poniesionych na zakup paliwa

Rolnicy mogą odzyskać część kosztów poniesionych na zakup paliwa

Dodano: 31.07.2020 Autor: Wojciech Maćkowski

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa Urzędu Miasta Piekary Śląskie informuje, że rolnicy mogą skorzystać z możliwości, odzyskania część kosztów poniesionych na rzecz zakupu paliwa.

Każdy producent rolny posiadający grunty rolne oraz prowadzący hodowlę bydła na terenie miasta Piekary Śląskie, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i wykorzystywany przy chowie i hodowli bydła, winien złożyć wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92 pokój nr 111.

Terminy składania wniosków:

od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 31 października 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Aktualnie obowiązujący wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w załączniku na dole strony, w pok. nr 111 budynku przy ul. Bytomskiej 92 lub ze strony internetowej:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. W/w dokument wydaje się na wniosek producenta rolnego.

WAŻNE !

W celu dotrzymania terminu złożenia wniosku wraz z załącznikami należy odpowiednio wcześnie wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wydanie stosownego dokumentu.

W przypadku dzierżawy gruntów będących użytkami rolnymi prosimy również o wypełnienie oświadczenia znajdującego się poniżej.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter