Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoRolniku – sprawdź czy zostałeś ujęty w spisie wyborców do Izb Rolniczych

Rolniku – sprawdź czy zostałeś ujęty w spisie wyborców do Izb Rolniczych

Dodano: 18.05.2015 Autor: Redaktor

Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta
Piekary Śląskie informuje rolników, że został przygotowany spis członków
Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w Wyborach do Rad Powiatowych
Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 31 maja 2015r.


Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do
głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w terminie od 18 do 22 maja
2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92,
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój nr
05.
Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach
powszechnego samorządu rolniczego mają członkowie Izby Rolniczej,
którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego
z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających
w nich wkłady gruntowe.
Każdy rolnik, ma prawo  sprawdzić czy został  ujęty w spisie
uprawnionych do głosowania i w przypadku nie ujęcia go na liście ma
prawo wnieść w tej sprawie zażalenie.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter