Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoRozstrzygnięto inicjatywę lokalną

Rozstrzygnięto inicjatywę lokalną

Dodano: 15.09.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Zapadły decyzje dotyczące realizacji zadań w ramach kolejnej edycji inicjatywy lokalnej. Zdecydowano o realizacji pięciu zadań: pokaz filatelistyczny, wystawa fotograficzna, koncertu zespołu regionalnego „Piekarskie Klachule”, CUS łączy – miejsce spotkań oraz olimpiada sportowa seniorów.

Komisja ds. inicjatyw lokalnych oceniła wnioski o realizację zadań publicznych. Do realizacji wybrano następujące:

  • Publiczny Pokaz Filatelistyczny związany z historią górnictwa w Piekarach Śląskich – 1170 zł,
  • Wystawa fotograficzna członków piekarskiego stowarzyszenia FOTO AKADEMIA „Wspomnienie lata” – 649 zł,
  • Przygotowanie i realizacja koncertu jubileuszowego 40-lecia zespołu regionalnego „Piekarskie Klachule” – 1400 zł,
  • CUS łączy – miejsce spotkań – 6600 zł,
  • XIV międzynarodowa olimpiada sportowa seniorów – „TRZECI WIEK NA START”  – 1000 zł.

Wnioski o realizację zadania w ramach  składa się do Prezydenta Miasta w terminach: do dnia 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia danego roku kalendarzowego. Zatem kolejny termin składania wniosków na realizację inicjatyw lokalnych upływa 1 grudnia br. Za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miasta, co potwierdzone zostanie pieczęcią wpływu.

Inicjatywa lokalna jest sposobem na zaangażowanie mieszkańców miasta. Przypomina nieco prace społeczne. Pomysłodawcy, którzy chcą podjąć działania na rzecz szeroko pojętej społeczności lokalnej, mogą zgłosić chęć wykonania zaplanowanego przez siebie zadania i porozumieć się z miastem w celu jego realizacji. W maju 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą inicjatywy lokalnej.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter