Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoRozstrzygnięto nabór “Rozwój energetyki rozproszonej”

Rozstrzygnięto nabór “Rozwój energetyki rozproszonej”

Dodano: 21.05.2024 Autor: Wojciech Maćkowski

W wyniku rozstrzygnięcia wniosek o dofinansowanie nr FESL.10.06-IZ.01-0331/23 realizacji projektu pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie” otrzymał 48 punktów i otrzymał 11 numer na liście rankingowej. Niestety w tym naborze nasze miasto i mieszkańcy nie będą brali udziału, jednak na ten cel mamy także zarezerwowane środki w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych (ZIT).

W związku z Zarządzeniem nr 330/OS/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru Uczestników Projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie” oraz Zarządzeniem Nr 317/OS/2023  Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie”, informujemy, iż  w dniu 27 marca 2024 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów w ramach naboru nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 dla działania FESL 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania znajdujących się na liście rankingowej od miejsca pierwszego do miejsca piątego. 

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Piekary Śląskie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL10.06-IZ-081/23 Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe pn. „ Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie”.

Orientacyjny termin zakończenia postępowania konkursowego przez Zarząd Województwa Śląskiego to III kwartał 2024 r.

Gmina planuje przeprowadzić nabór do przedmiotowego projektu w IV kwartale 2024 r.

Udostępnij artykuł