Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoRozstrzygnięto nabór “Rozwój energetyki rozproszonej”

Rozstrzygnięto nabór “Rozwój energetyki rozproszonej”

Dodano: 21.09.2023 Autor: Wojciech Maćkowski

W wyniku ogłoszonego naboru uczestników projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie” od 14 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r. do Urzędu Miasta Piekary Śląskie wpłynęło łącznie 281 deklaracji. Obecnie rozstrzygnięto nabór i przydzielono składających do listy podstawowej lub rezerwowej.

Na podstawie Regulaminu Projektu grantowego dokonano oceny formalnej w oparciu o kryteria: termin złożenia dokumentów zgłoszeniowych oraz formę wniesienia dokumentów zgłoszeniowych i ustalono, iż:

  • 3 deklaracje zostały złożone poza terminem naboru i nie były rozpatrywane,
  • spośród złożonych w terminie deklaracji, 5 nie spełniło kryteriów formalnych.
  • 3 mieszkańców złożyło pismo z rezygnacją udziału w projekcie grantowym.

Lista mieszkańców w ilości 270, spełniło powyższe kryteria i wstępnie zostali zakwalifikowani jako uczestnicy projektu.

Lista podstawowa, rezerwowa z numerami referencyjnymi oraz lista deklaracji niespełniających kryteriów formalnych w załącznikach poniżej.

Ocenie merytorycznej podlegało 270 deklaracji. Na liście podstawowej znajduje się 109 deklaracji, na liście rezerwowej znajduje się 161 deklaracji. Mieszkańcy otrzymali na adresy mailowe, a w przypadku braku takiego adresu listem poleconym, informacje o nadanym numerze referencyjnym złożonej deklaracji.

Przypominamy, że miejsce na liście podstawowej nie gwarantuje nikomu otrzymania środków dofinansowania na montaż instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii. Gmina Piekary Śląskie złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek
o dofinansowanie na realizację projektu. Dopiero po otrzymaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania Gmina Piekary Śląskie poinformuje o możliwości zawarcia umowy o powierzenie grantu. Realizacja inwestycji przez Uczestnika projektu będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu z Gminą. Uczestnicy projektu zapisani na listę rezerwową, wezmą udział w Projekcie tylko w przypadku rezygnacji uczestników projektu z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie.

Uczestnikowi Projektu przysługuje złożenie odwołania na wynik oceny. Odwołanie w formie zgodnej z zapisami § 12 ust. 11. Regulaminu należy składać do 3 dni od upublicznienia listy. Gmina Piekary Śląskie rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni roboczych.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter