Facebook Piekary.pl
здание муниципалитетамуниципальных образований

муниципальных образований

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Dyrektor Maciej Trela
ul. Żwirki 23, 41-940 Piekary Śląskie
tel. (032) 287-19-67

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dyrektor Jerzy Lange
ul. Olimpijska 3, 41-943 Piekary Śląskie
tel/fax (032) 768-10-10
www.mosir.piekary.pl

Miejskie Centrum Informacji i Turystyki Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Dariusz Gacek
ul. Bytomska 157, 41-940 Piekary Śląskie
tel/fax (032) 768-14-27
www.info.piekary.pl

Urząd Skarbowy
ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie
tel. (032) 769-40-00, (032) 769-42-07
fax.(032) 769-41-12
http://www.isnet.katowice.pl/us/Piekary.htm
e-mail: us2423@sl.mofnet.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy
Dyrektor Krystyna Wyciślok
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 41-940 Piekary Śląskie
tel. (032) 381 58 91,032/381 58 92,
www.puppiekary.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dyrektor Maciej Gazda
ul. Biskupa Nankera 103, 41-947 Piekary Śląskie
tel. (032) 288 35 74
www.bip.mopr.piekary.pl

SP ZOZ Szpital Miejski
Dyrektor Władysław Perchaluk
ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie
tel. (032) 393-81-00
www.szpital.piekary.pl

Miejski Dom Kultury
Dyrektor p.o. Teresa Szaflik
ul. Bytomska 73, 41-940 Piekary Śląskie
tel. (032) 287-01-80, (032) 287-28-80,
fax. (032) 288-58-80
www.mdk

Dzielnicowy Dom Kultury
Dyrektor Ilona Ogiołda
ul. Roździeńskiego 99, 41-946 Piekary Śląskie
tel. (032) 287-95-66

Ośrodek Kultury “Andaluzja”
Dyrektor Piotr Zalewski
ul. Oświęcimska 45, 41-947 Piekary Śląskie
tel. (032) 284-56-20
www.okandaluzja.piekary.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Prezes Paweł Krawczyk
ul. F. Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie
tel./fax (032) 289-99-39, (032) 289-95-96
www.zgk.piekary.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Prezes Janusz Dulik
ul. Roździeńskiego 58, 41-946 Piekary Śląskie tel/fax (032) 287-98-80, (032) 287-98-02 www.mpwik-piekary.pl
www.funduszspojnosci.r-h.pl

Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych
Dyrektor Teresa Korab
ul. Bytomska 92, Piekary Śląskie
tel. (032) 39-39-397