Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoZdobądź dotację na podjęcie działalności gospodarczej i doposażenie stanowiska pracy

Zdobądź dotację na podjęcie działalności gospodarczej i doposażenie stanowiska pracy

Dodano: 18.03.2019 Autor: Sylwia Łysakowska

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza II nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej, a także refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Grupami docelowymi (wnioskodawcy w  przypadku środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz osoby kierowane na miejsca refundowane) będą w szczególności osoby do 29. roku życia, osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach: 3-5 kwietnia, w godzinach 8.00-14.00.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Regulaminy, wnioski oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są przy stanowiskach pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej lub bezpośrednio na stronie internetowej PUP: piekaryslaskie.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania.

Jednocześnie informujemy, iż w trybie ciągłym Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich prowadzi nabory na:

  • staże,
  • bony stażowe,
  • bony zasiedleniowe,
  • prace interwencyjne,
  • szkolenia indywidualne,
  • dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50. roku życia.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter