Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoŚląski Budżet Obywatelski tylko do 16 maja

Śląski Budżet Obywatelski tylko do 16 maja

Dodano: 10.05.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Do 16 maja trwa zgłaszanie zadań w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku przeznaczono na ten cel 5 mln złotych. Środki w puli REGIO dla poszczególnych podregionów przyznawane są wg liczby mieszkańców danych grup powiatów. W podregionie nr 5, który obejmuje Piekary Śląskie wynosi ona 325.000 zł.

Należy pamiętać, że szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez mieszkańców województwa w ramach MBO nie może być niższa niż 20 000 zł, natomiast maksymalna wartość zadań:

 • w puli EKO nie może być wyższa niż 50% dostępnych w puli środków,
 • w puli REGIO nie może przekroczyć wysokości środków dla danego podregionu,
 • w przypadku zadań nieinwestycyjnych nie może być wyższa niż 50 000 zł.

Zgłoszeń dokonać należy za pomocą generatora dostępnego na stronie ebo.slaskie.pl.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć listę poparcia dla zadania oraz w przypadku wskazania szczegółowej lokalizacji zadania – zgodę władającego obiektem/terenem. W tej edycji zgłoszeń dokonujemy elektronicznie, nie ma konieczności dostarczania oryginałów dokumentów. Forma papierowa pozostaje jedynie dla osób nie posiadających dostępu do Internetu.

W ramach puli REGIO mogą być zgłaszane zadania służące rozwojowi co najmniej dwóch powiatów w poszczególnych grupach. Zgłaszane zadania w puli REGIO mogą mieć w szczególności charakter:

 1. edukacyjny;
 2. ekologiczny;
 3. kulturalny;
 4. prospołeczny;
 5. prozdrowotny;
 6. sportowy;
 7. turystyczny;
 8. inny -mieszczący się w granicach zadań własnych Województwa).

Z kolei zadania zgłaszane w puli EKO muszą łącznie spełniać następujące warunki:

 1. mają dominujący charakter ekologiczny;
 2. wpływają na poprawę środowiska naturalnego;
 3. służą rozwojowi całego Województwa.

Wszystkie zasady jakie powinien spełniać projekt zadania umieszczone zostały w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter