Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoSprawozdanie Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta za 2014 rok

Sprawozdanie Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta za 2014 rok

Dodano: 11.02.2015 Autor: Redaktor

W 2014r. do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Piekarach
Śląskich zgłosiło się 1912 mieszkańców miasta wymagających udzielenia
różnego rodzaju pomocy. Pomoc ta realizowana była poprzez m.in:
udzielanie bezpośrednich porad w biurze Rzecznika, udzielanie porad
telefonicznych, drogą elektroniczną, udzielanie wyjaśnień i
interpretacje przepisów prawa oraz sporządzanie pism procesowych, wzorów
reklamacyjnych, oświadczeń i różnego rodzaju pism.


Zakres porad dotyczących ochrony praw i interesów
konsumentów był bardzo szeroki, konsumenci zgłaszali się do Rzecznika
najczęściej w sprawach wynikających z umów sprzedaży różnych towarów, w
szczególności: obuwia i odzieży, wyposażenia mieszkania i gospodarstwa
domowego, sprzętu RTV i AGD (sprzętu telekomunikacyjnego),komputerów
oraz akcesoriów komputerowych. Sprawy z jakimi spotkał się Miejski
Rzecznik Konsumentów dotyczyły także spraw związanych ze świadczeniem
usług, m.in.: telekomunikacyjnych, dostaw mediów, finansowych,
ubezpieczeniowych, remontowo – budowlanych, umów zawieranych poza
lokalem, jak i umów zawieranych na odległość, nieterminowego lub
nienależytego wykonania usługi, wyjaśnienia zagadnienia niezgodności
towaru z umową, a gwarancją.
W przypadku kiedy nie była możliwa pomoc Rzecznika w wymienionych
wyżej kwestiach,  konsumentów kierowano do właściwych instytucji i
urzędów, m.in. Sądu Pracy, Prokuratury Rejonowej, Komornika sądowego,
Policji, Rzecznika Ubezpieczonych, Urzędu Regulacji Energetyki oraz
Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego.
W ubiegłym roku Miejski Rzecznik Konsumentów w Piekarach Śląskich
podjął 316 interwencji o charakterze mediacyjnym, które wymagały
podjęcia postępowania zmierzającego do polubownego rozstrzygnięcia sporu
między konsumentem, a przedsiębiorcą. Na 316 wystąpień pisemnych 283
(72%) zostało załatwionych pozytywnie, a 108 (28%) negatywnie, w tym:
­        usługi: na 55 wystąpienia 48 (87%) zakończonych zostało pozytywnie, negatywnie 7 (13%),
­        umowy kupna-sprzedaży: na 301 wystąpień 200 (66%) zakończonych pozytywnie,
negatywnie 101 (34%),
­        umowy poza lokalem i na odległość: na 35 wystąpień 35 (100%) załatwionych pozytywnie.
Pełne sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Spraw Konsumentów w załączniku poniżej.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Pliki do pobrania