Kalendarz wydarzeń

Dane statystyczne

Dodano: 03.06.2019 Autor: Sylwia Łysakowska

Gmina Piekary Śląskie jako jedna z pierwszych od 2003 roku realizuje „Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie” w tak szerokim zakresie. Podstawowym jego celem jest systemowe ograniczanie emisji substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego oraz poprawa efektywności energetycznej budynku. Cel ten można jednak osiągnąć poprzez kompleksową likwidację istniejących, a tym samym nieefektywnych źródeł ciepła. Jednym słowem poprzez wprowadzenie ekologicznych i energooszczędnych urządzeń grzewczych, odnawialnych źródeł energii, jak np. montaż układów solarnych oraz układów fotowoltaicznych w budownictwie jednorodzinnym oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Nasza gmina, jako jedna z pierwszych w województwie śląskim a także w Polsce realizuje ww. Program na tak dużą skalę. Na naszych doświadczeniach bazują gminy praktycznie z całego kraju. Na specjalne zaproszenie prezentowaliśmy nasz Program w Gdańsku, gdzie został przyjęty z wielkim zainteresowaniem a także w miastach ościennych.

W trakcie realizacji „Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w latach 2004-2018 wykonano następujące zadania:

  • zainstalowano 686 kotłów węglowych retortowych;
  • zainstalowano 174 kotły gazowe;
  • zainstalowano 6 kotłów opalanych biomasą;
  • ocieplono 583 budynki mieszkalne jednorodzinne;
  • zamontowano 363 kolektorów słonecznych;

                             RAZEM  1812 zadań

 

W związku z realizacją ww. zadań termomodernizacyjnych osiągnięto następujące redukcje zanieczyszczeń:

Pył – o 206[Mg/rok], SO2 – o 115,1[Mg/rok], NOx – o 4,68[Mg/rok], CO – o 320,2[Mg/rok], CO2 – o 13282,1[Mg/rok], B-a-P – o 0,1[Mg/rok], NO2 – o 1,23[Mg/rok].

Reasumując, przy wykonanej wymianie kotłów węglowych na kotły ekologiczne retortowe (ekogroszkowe), kotły gazowe oraz przeprowadzonej termomodernizacji w zakresie docieplenia ścian budynków zapotrzebowanie energii brutto zmniejszyło się o 132.290 [GJ/a]. 

Na realizację wszystkich powyższych zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uzyskano dofinansowanie w wysokości 13.900.349zł. a całkowity koszt wszystkich zadań wyniósł 21.490.370 zł.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter