Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl

Dane statystyczne

Dodano: 11.05.2020 Autor: redaktorcentrum

Gmina Piekary Śląskie jako jedna z pierwszych od 2003 roku realizuje „Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie” w tak szerokim zakresie. Podstawowym jego celem jest systemowe ograniczanie emisji substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego oraz poprawa efektywności energetycznej budynku. Cel ten można jednak osiągnąć poprzez kompleksową likwidację istniejących, a tym samym nieefektywnych źródeł ciepła. Jednym słowem poprzez wprowadzenie ekologicznych i energooszczędnych urządzeń grzewczych, odnawialnych źródeł energii, jak np. montaż układów solarnych oraz układów fotowoltaicznych w budownictwie jednorodzinnym oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Beneficjentem tego Programu są mieszkańcy będący właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Piekary Śląskie.

Mieszkaniec, aby uczestniczyć w programie musi złożyć w Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa tzw. „ankietę informacyjną”. Po zaproszeniu do udziału w Programie zostaje przeprowadzony tzw. skrócony audyt energetyczny przesądzający o ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w Programie. Na podstawie przygotowanego przez firmę kosztorysu sporządzona zostanie umowa trójstronna pomiędzy mieszkańcem, firmą montażową lub budowlaną oraz gminą. Dopiero po podpisaniu tej umowy można przystąpić do realizacji zadań termomodernizacyjnych.

W ramach tzw. umowy trójstronnej dofinansowania obejmą:

  • 60% kosztów kwalifikowanych z kwoty 12.000,00 zł na wymianę starego pieca węglowego na

ekologiczny węglowy retortowy 5 klasy generacji, gazowy, na biomasę 5 klasy generacji – maksymalnie do 7.200,00 zł,

  • 60% kosztów kwalifikowanych z kwoty 20.000,00 zł do ocieplenia ścian budynku – maksymalnie do 12.000,00 zł.

W trakcie realizacji „Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w latach 2004-2019 wykonano następujące zadania:

  • zainstalowano 701 kotłów węglowych retortowych;
  • zainstalowano 189 kotły gazowe;
  • zainstalowano 8 kotłów opalanych biomasą;
  • ocieplono 598 budynki mieszkalne jednorodzinne;
  • zamontowano 363 kolektorów słonecznych;

                             RAZEM  1859 zadań

Na realizację wszystkich powyższych zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uzyskano dofinansowanie w wysokości 14.310.749zł. a całkowity koszt wszystkich zadań wyniósł 22.560.523 zł.

Każdej „ankiecie informacyjnej”  zostaje nadany kolejny numer na liście osób oczekujących na termomodernizację swoich budynków. Na dzień 11.05.2020r. zarejestrowanych jest ok. 3400 „ankiet informacyjnych”, natomiast pod kątem realizacji wniosków jesteśmy w przypadku:

–        wymiany kotła z węglowego na kocioł węglowy retortowy – przy numerze ok. 2600

–        wymiany kotła węglowego na gazowy – przy numerze ok. 2730

–        wymiany kotła węglowego na kocioł opalany biomasą – przy numerze ok. 2690

–        docieplenia budynku – przy numerze ok. 2700

–        zainstalowania układu solarnego – przy numerze ok. 1900.

 

Udostępnij artykuł