Kalendarz wydarzeń

Dane statystyczne

Dodano: 17.07.2017 Autor: mpawlik

Od 2004 roku na terenie Gminy Piekary Śląskie jest realizowany „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”. W ww. Programie mogą uczestniczyć właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach Programu  Gmina Piekary Śląskie dofinansowuje ok. 60% kosztów kwalifikowanych zadań związanych z termomodernizacją budynku, która polegać może na dociepleniu ścian budynku, wymianie starego pieca węglowego na ekologiczny kocioł retortowy lub gazowy lub też zamontowaniu kolektora słonecznego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

 W trakcie realizacji „Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w latach 2004-2015 wykonano następujące zadania:

–        zainstalowano                   660 kotły węglowe retortowe,

–        zainstalowano                   159 kotłów gazowych,

–        ocieplono                            553 budynki mieszkalne jednorodzinne,

–        zamontowano                    363 kolektory słoneczne

                 RAZEM                                1735 zadań

 Na realizację wszystkich powyższych zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uzyskano dofinansowanie w wysokości 14 671 060 zł. a całkowity koszt wszystkich zadań wyniósł 22.286.403 zł.

 W 2016 roku uruchomiona została kolejna Edycja Programu, której termin zakończenia przypada na dzień 30.06.32017r. W ramach ww. Programu zaplanowano następujące zadania:

–        wymianę 15 kotłów węglowych nieekologicznych na kotły ekogroszkowe retortowe,

–        termomodernizację 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Przewidywany całkowity koszt ww. zadań wyniesie ok. 595.000,00zł, a dofinansowanie 357.000,00zł.

Wszystkie „ankiety informacyjne”, tzw. wstępne deklaracje uczestnictwa w Programie składane do Urzędu Miasta Piekary Śląskie są wprowadzane do Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej oraz rejestrowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.

Każdej „ankiecie informacyjnej”  zostaje nadany kolejny numer na liście osób oczekujących na termomodernizację swoich budynków. Na dzień 18.11.2016r. Zarejestrowanych jest ok. 2540 „ankiet informacyjnych”, natomiast pod kątem realizacji wniosków jesteśmy w przypadku:

–        wymiany kotła z węglowego na kocioł węglowy retortowy – przy numerze 2300

–        wymiany kotła węglowego na gazowy – przy numerze 2400

–        docieplenia budynku – przy numerze 2300

–        zainstalowania układu solarnego – przy numerze 1900.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter