Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Za odbiór odpadów na terenie Miasta Piekary Śląskie odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, mieszczący się przy ul. Franciszka Kotuchy 3.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych:
–        z nieruchomości mieszkalnych:

1. wielorodzinnych – co najmniej raz na tydzień, 2. jednorodzinnych – co 2 tygodnie (zgodnie z harmonogramem)

–        z nieruchomości nie zamieszkałych – zgodnie z ustaleniami z firmą odbierająca odpady komunalne.

Odbiór odpadów segregowanych (tworzyw sztucznych, papieru i szkła) odbywa się zgodnie z harmonogramem.

W zakresie odbioru odpadów komunalnych Miasto zostało podzielone na 8 rejonów:

Rejon I oś. Wyzwolenia
Rejon II Centrum
Rejon III Szarlej  
Rejon IV Brzeziny Śląskie  
Rejon V Dąbrówka Wielka i Dołki  
Rejon VI Brzozowice-Kamień  
Rejon VII Józefka  
Rejon VIII Kozłowa Góra  
     

Wykaz ulic poszczególnych rejonów znajduje się w Harmonogramie.

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych:

–        z nieruchomości jednorodzinnych (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym) – raz na kwartał – w wyznaczoną sobotę:

        • Dla Rejonów I, II, III (4 luty, 3 czerwiec, 2 wrzesień, 2 grudzień)
        • Dla Rejonów IV, V, VI (18 luty, 24 czerwiec, 16 wrzesień, 16 grudzień)
        • Dla Rejonów VII, VIII (11 luty, 10 czerwiec, 9 wrzesień, 9 grudzień)

–        dla mieszkańców osiedli, spółdzielni mieszkaniowych i nieruchomości wielorodzinnych – w każdą sobotę na wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie do własnej administracji zasobów mieszkaniowych w danym tygodniu.

Odpady te powinny być wystawione na chodniku przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub w wyznaczonym do tego celu miejscu – w zabudowie wielorodzinnej.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się raz na kwartał w poszczególnych dzielnicach miasta w godz. 8.00-12.00 wg harmonogramu.

Odbiór odpadów zielonych odbywa się w każdy poniedziałek w okresie od kwietnia do listopada, a poza tym okresem po telefonicznym zgłoszeniu jednak nie częściej niż jeden raz w miesiącu.