Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Dodano: 25.04.2017 Autor: Redaktor

Za odbiór odpadów na terenie Miasta Piekary Śląskie odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, mieszczący się przy ul. Franciszka Kotuchy 3.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych:
– z nieruchomości mieszkalnych:

1. wielorodzinnych – co najmniej raz na tydzień,

2. jednorodzinnych – co 2 tygodnie (zgodnie z harmonogramem)

– z nieruchomości niezamieszkałych – zgodnie z ustaleniami z firmą odbierająca odpady komunalne.

Odbiór odpadów segregowanych (tworzyw sztucznych, papieru, szkła i popiołu) odbywa się zgodnie z harmonogramem.

W zakresie odbioru odpadów komunalnych Miasto zostało podzielone na dzielnice – Wykaz ulic poszczególnych dzielnic znajduje się w Harmonogramie.

Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz na kwartał wg harmonogramu, a dla mieszkańców osiedli, spółdzielni mieszkaniowych i nieruchomości wielorodzinnych – w każdą sobotę na wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie do własnej administracji zasobów mieszkaniowych w danym tygodniu.

Odpady te powinny być wystawione na chodniku przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub w wyznaczonym do tego celu miejscu – w zabudowie wielorodzinnej.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się raz na kwartał w poszczególnych dzielnicach miasta w godz. 8.00-12.00 wg harmonogramu.

Odbiór bioodpadów zielonych (brązowy worek) odbywa się w każdy poniedziałek w okresie od kwietnia do listopada, a poza tym okresem po telefonicznym zgłoszeniu jednak nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

Odbiór bioodpadów kuchennych (brązowy pojemnik) w zabudowie jednorodzinnej odbywa się w tym samym dniu co odbiór odpadów zmieszanych – zgodnie z harmonogramem co dwa tygodnie a w zabudowie wielorodzinnej jeden raz w tygodniu.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów dostępny na stronie ZGK Sp. z o.o.:

http://www.zgk.piekary.pl/

oraz do pobranie poniżej.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter