Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiOPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dodano: 25.04.2017 Autor: Redaktor

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Opłata = liczba mieszkańców x stawka opłaty

Wysokość opłaty:
Uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XXVIII/326/20 z dn. 26.11.2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona obowiązująca od stycznia 2021 r. stawka opłaty za odpady komunalne:

– dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – 30,00 zł od osoby.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego nadany przez Urząd Miasta każdemu składającemu deklarację.

Opłatę należy uiszczać w trybie miesięcznym – opłata za dany miesiąc wymagana jest do 15 dnia następnego miesiąca.

Opłatę można dokonywać:
– przelewem,
– w kasie Urzędu Miasta,
– na poczcie.

W przypadkach dotyczących windykacji zaległości (upomnień) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacji udzielają pracownicy Referatu Windykacji pod nr tel. (32) 77 61 473

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter