Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaśrodowiskoApele i komunikatyOświadczenie Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa w sprawie związanej z prowadzonymi przez firmę PBD „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. działaniami na terenie przy ul. Konarskiego w Piekarach Śląskich.

Oświadczenie Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa w sprawie związanej z prowadzonymi przez firmę PBD „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. działaniami na terenie przy ul. Konarskiego w Piekarach Śląskich.

Dodano: 25.05.2020 Autor: redaktorcentrum

W związku z otrzymanymi telefonicznymi zgłoszeniami, przedstawiciele miejscowego Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa przeprowadzili w dniach 09.04.2020 r. i 24.04.2020 r. oględziny działek nr 1436/13, 211/13 i 1435/13 przy ul. Konarskiego, z przyległych terenów miejskich. Po stwierdzeniu, iż na przedmiotowych działkach składowany jest nieznany materiał, pismem z dnia 09.04.2020 r. wezwano firmę PDB „DROGOPOL-ZW Sp. z o.o., która dzierżawi ten teren, do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 22.04.2020 r. spółka poinformowała tut. organ, iż na dzierżawionym terenie prowadzone jest magazynowanie kruszywa, które będzie wykorzystane w procesie budownictwa drogowego.

Ponadto, spółka przekazała następujące dokumenty:

  1. decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska, udzielającą Polskiej Grupie Górniczej S.A. zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
  2. raport z badań kruszywa;
  3. atest higieniczny kruszywa;
  4. opinię ekologiczną o właściwościach kruszywa naturalnego łamanego;
  5. badania wstępne typu kruszywa naturalnego łamanego;
  6. wyniki badań promieniotwórczości.

 

W dniu 08.05.2020 r. przedstawiciele miejscowego Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa oraz miejscowego Wydziału Gospodarki Przestrzennej, w obecności przedstawicieli firmy PDB „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. przeprowadzili oględziny ww. działek. Podczas wizji, przedstawiciel spółki stwierdził, że materiał na terenie będzie składowany do wysokości znajdującej się na nim starej rampy betonowej. Pismem z dnia 21.05.2020 r. spółka została poinformowana, że wysokość ta jest akceptowalna przez gminę jedynie w przypadku, gdy spółka określi termin całkowitego wywiezienia zmagazynowanego kruszywa, nie później niż do dnia 31.12.2020 r.

 

W dniu 20.05.2020 r. przedstawiciele firmy PDB „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. dostarczyli do tut. organu 16 segregatorów zawierających dokumenty potwierdzające odbiór kruszywa z PGG S.A. Oddział KWK Ruda Śląska za okres od stycznia do kwietnia 2020 r. (m.in. kwity wagowe i faktury). Dokumenty te wyczerpują problem związany z wątpliwościami na temat pochodzenia zmagazynowanego kruszywa oraz stanowią dowód, iż przywożone i magazynowane kruszywo nie stanowi odpadu.

W dniu 21.05.2020 r. pojawił się nowy wątek w sprawie. Po telefonicznym zgłoszeniu otrzymanym od mieszkańca miasta, dotyczącym składowania sypkiej substancji, na przedmiotowy teren udali się przedstawiciele miejscowego Wydziału OS wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Spisano zeznania obecnych na miejscu pracowników. Jeden z nich stwierdził, iż w dniu 21 maja  w godzinach porannych widział z oddali, jak z traktora z przyczepą wyrzucane są jakieś odpady, nie był jednak w stanie podać innych szczegółów. W związku z powyższym, pracownicy monitoringu miejskiego są w trakcie przeglądania materiału z kamery usytuowanej na skrzyżowaniu ul. Oświęcimskiej z ul. Konarskiego, pod kątem ujawnienia podejrzanych pojazdów typu traktory, cysterny lub inne samochody wjeżdżające na ul. Konarskiego załadowane, a wyjeżdżające puste. Celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień w sprawie, Wydział OS niezwłocznie zaplanował na dzień 3 czerwca przeprowadzenie dowodu z oględzin, w obecności przedstawicieli miejscowego Wydziału GP oraz przedstawicieli firmy PDB „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o.

Wg posiadanych informacji niezależne postępowanie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Stanisław Jarząbek – Naczelnik Wydziału

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter