Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiSYSTEM ODBIORU GRUZU

SYSTEM ODBIORU GRUZU

Dodano: 25.04.2017 Autor: Redaktor

Co mogę oddać w ramach systemu odbioru gruzu?

W ramach systemu odbioru gruzu można oddać: cegły, gruz betonowy, tynki, klinkier, dachówki, płytki, gres, terakota, płyty gipsowo-kartonowe.
Uwaga!
W przypadku gdy w załadowanym kontenerze lub worku typu big-bag znajdą się odpady inne niż ww. zlecający zostanie obciążony dodatkowymi kosztami zagospodarowania tych odpadów zgodnie z cennikiem obowiązującym w firmie odbierającej odpady.

Gdzie bezpłatnie oddawać odpady rozbiórkowe i budowlane?

Odpady rozbiórkowe i budowlane przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ulicy Kotuchy 3. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 8:00 do 13:00.

Jaka ilość odpadów budowlanych odbierana jest bezpłatnie?

W ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty, gmina odbiera bez limitu odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac remontowo – budowlanych przeprowadzanych samodzielnie przez mieszkańca.


Jakich formalności trzeba dopełnić przy oddawaniu gruzu w PSZOKu?

Właściciel nieruchomości, który dostarczy odpady do PSZOK będzie miał obowiązek wypełnić odpowiedni wniosek (dostępny do pobrania poniżej). W budynkach wielolokalowych chcąc samodzielnie dostarczyć gruz do PSZOKu mieszkaniec powinien na wniosku uzyskać od zarządcy nieruchomości potwierdzenie, że jest ujęty w deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane z wniosku zostaną zweryfikowane przez pracowników.

Nie mogę samodzielnie dostarczyć gruzu

W przypadku, gdy mieszkaniec nie dostarczy sam odpadów do PSZOK i koniecznym jest podstawienie, a następnie odbiór pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe, należy wypełnić oświadczenie, wniosek o podstawienie gruzownika lub worka typu big-bag oraz skontaktować się z ZGK Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich. Usługa podstawienia gruzownika lub worka typu big-bag jest świadczona jako dodatkowa – odpłatnie. Kontenery lub worki typu big-bag na ten rodzaj odpadów komunalnych odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości na zasadach określonych w Uchwale Rady Miasta Piekary Śląskie Nr VII/85/19 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Na podstawie złożonego wniosku zostanie podstawiony i odebrany pojemnik lub worek typu big-bag na inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Cena za podstawienie i odbiór kontenera lub worka typu big-bag na gruz zależy od jego wagi załadunku i wynosi: 1) do 5Mg – 65zł, 2) powyżej 5Mg – 80zł, 3) worka typu big-bag – 65zł. Niniejszą opłatę uiścić należy z góry czyli przed wykonaniem usługi. Kontenery na gruz podstawiane będą na okres 3 dni licząc od dnia następnego po podstawieniu. Cena za zatrzymanie kontenera powyżej 3 dni z winy zamawiającego wynosi 100zł za każdy następny dzień.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Pliki do pobrania