Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoTermomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich

Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich

Dodano: 02.07.2020 Autor: Wojciech Maćkowski

Miasto Piekary Śląskie pozyskało kolejne unijne dofinansowanie, tym razem na projekt: „Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich”. Zadanie obejmuje kompleksowe prace termomodernizacyjne w budynku PUP przy ul. Ks. Popiełuszki 14.

Całkowity koszt przebudowy to 960 722,12 zł, wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 421 451,88 zł, zaś wartość dofinansowania stanowi 85 % tej kwoty czyli 358 234,10 zł.

Cel realizowanego projektu to zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich, poprzez jego termomodernizację.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie elewacji, wymianę grzejników wewnętrznych, docieplenie stropodachu poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolację fundamentów.

Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji „niskiej emisji” oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich, ostateczny termin zakończenia prac to 30 listopada 2020 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

 

Udostępnij artykuł