Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoTrwa nabór wniosków do programu “Aktywny Samorząd”

Trwa nabór wniosków do programu “Aktywny Samorząd”

Dodano: 15.05.2019 Autor: Martyna Grieger

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich informuje, że trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Grono odbiorców stanowią osoby dotknięte niepełnosprawnością i kalectwem.

Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia bieżącego roku. W ramach programu otrzymać można wsparcie w następujących formach:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (Moduł I Obszar A Zadanie 1),
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu (Moduł I Obszar A Zadanie 2),
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (Moduł I Obszar A Zadanie 3),
 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu (Moduł I Obszar A Zadanie 4),
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych (Moduł I Obszar B Zadanie 1),
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania  (Moduł I Obszar B Zadanie 2),
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku (Moduł I Obszar B Zadanie 3),
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy (Moduł I Obszar B Zadanie 4),
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Moduł I Obszar B Zadanie 5),
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Moduł I Obszar C Zadanie 2),
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności  (Moduł I Obszar C Zadanie 3),
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności (Moduł I Obszar C Zadanie 4),
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania (Moduł I Obszar C Zadanie 5),
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego z żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka (Moduł I Obszar D).

W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi:

 • II cykl – wnioski złożone w terminie od 09.2019 r. do 10.10.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Wnioski o dofinansowanie są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, ul. Bpa Nankera 103, pokój nr 4 oraz na stronie internetowej www.mopr.piekary.pl. Szczegółowych informacji na temat ww. programu udziela Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (nr tel. 32 287 95 03 w. 604 oraz w. 605).

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter