Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoTrwa rekrutacja do Programu „Adepci Śląskiego Rzemiosła”

Trwa rekrutacja do Programu „Adepci Śląskiego Rzemiosła”

Dodano: 31.07.2017 Autor: Szymon Krawiec

Głównym celem projektu „Adepci Śląskiego Rzemiosła” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (18 kobiet i 32 mężczyzn) z woj. śląskiego, pozostających bez pracy, w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, poprzez udział w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej prowadzącej do zdobycia tytułu czeladnika w zawodach rzemieślniczych. Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29, które spełniają łącznie trzy warunki:

  1. nie pracują (tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo),
  2. nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  3. nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

W ramach projektu zostanie dokonana identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia miękkie, aktywizacyjno-motywujące, aktywne metody poszukiwania pracy, 6 miesięczne programy nauki zawodu, prowadzące do zdobycia tytułu czeladnika, który jest wysoko ceniony w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a dzięki jego uwierzytelnieniu przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany w całej UE.

W załącznikach zamieszczamy listę zawodów objętych programem oraz materiały informacyjne.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie Izby Rzemieślniczej w Katowicach.

Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy).

Udostępnij artykuł

Share this...
Share on FacebookTweet about this on Twitter

Pliki do pobrania