Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoUrząd Pracy ogłasza IV nabór wniosków

Urząd Pracy ogłasza IV nabór wniosków

Dodano: 17.06.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza IV w 2022 r. nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach: 20 – 21.06.2022 r. w godz. 8.00-14.00.

Dopuszcza się złożenie wniosku wraz z wymagalnymi załącznikami pocztą bądź przesyłką kurierską, lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich do skrzynki podawczej mieszczącej się w poczekalni Urzędu. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Grupami docelowymi (wnioskodawcy w  przypadku środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz osoby kierowane na miejsca refundowane) będą w szczególności osoby do 29. roku życia, osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Więcej szczegółów na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter