Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoWybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

Dodano: 12.05.2015 Autor: Redaktor

Śląska Izba Rolnicza w Katowicach informuje, że stosownie do zapisów
ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku oraz  zgodnie z
uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25  listopada 2014
r. zostały zarządzone na niedzielę 31 maja 2015 r. wybory do Rad
Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Z terenu gminy Piekary Śląskie
zarejestrowano jedną kandydatkę Panią Anielę Sieja, która ubiegać się
będzie o mandat członka Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.


Izby Rolnicze są rolniczym samorządem zawodowym,
działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym
interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Czynne i bierne prawo wyborcze w
wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają członkowie Izby
Rolniczej, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie
rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady
gruntowe.
Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej są dwustopniowe. W
pierwszym etapie spośród kandydujących rolników wybierani są delegaci,
którzy wchodzą w skład Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej. W drugim
etapie Rada Powiatowa Śląskiej Izby Rolniczej na pierwszym posiedzeniu
wybiera Przewodniczącego Rady Powiatowej, który z mocy prawa staje się
członkiem Walnego Zgromadzenia  oraz drugiego Delegata do Walnego
Zgromadzenia.
Na terenie gminy Piekary Śląskie w dniu 31.05.2015r. pracować będzie
Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą w budynku Urzędu Miasta Piekary
Śląskie, przy ul.Bytomskiej 92. Komisja pracować będzie w godzinach od
8. do 18.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter