Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoWybory do Młodzieżowej Rady Miasta już 30 września!

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta już 30 września!

Dodano: 10.09.2019 Autor: Andrzej Zazgórnik

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie odbędą się, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Wesołowskiego, ostatniego dnia września.

Już 30 września br. w piekarskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji roku szkolnego 2019/2020. Kandydatury można zgłaszać do 26 września. Po raz pierwszy w skład Rady będą mogli wejść przedstawiciele Młodzieżowych Domów Kultury. 

Bierne prawo wyborcze, czyli możliwość kandydowania do młodzieżowej rady mają uczniowie i wychowankowie domów kultury posiadający prawo wybierania, zamieszkujący na terytorium miasta i posiadający nieposzlakowaną opinię. W szkołach wybory będą przeprowadzały powołane przez dyrektorów szkolne komisje wyborcze.

Każda szkoła podstawowa wybiera w tym roku jednego przedstawiciela do MRM, zaś szkoły ponadpodstawowe – dwóch. Mieszkańcy Piekar uczący się poza miastem wybierani są innym trybem. Zbierają podpisy poparcia wśród mieszkańców. Mandat obejmą 3 osoby z najwyższym poparciem. Jeden mandat przewidziany został dla każdego z Młodzieżowych Domów Kultury z terenu miasta.

Kadencja młodzieżowej rady trwa jeden rok szkolny.

Rejestracji kandydatów do wyborów w szkołach może dokonać samorząd uczniowski lub grupa licząca co najmniej 10 uczniów. Stosowna informacja została przesłana do szkół. Wszelkie informacje, dokumenty i formularze dostępne są również w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.piekary.pl/?c=697

Zgodnie ze statutem MRM – prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w swoim okręgu ma każdy uczeń klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej, każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej będący mieszkańcem Piekar Śląskich, z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rady Miasta (Urząd Miasta ul. Bytomska 84) tel. 32 39 39 386 oraz koordynator ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Piekary Śląskie radny Łukasz Ściebiorowski pod numerem tel. 503-722-741.

Udostępnij artykuł

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter