Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoWyniki konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Dodano: 22.09.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Budżecie Obywatelskim zostały przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do 15 września 2022 r. w celu zebrania opinii na temat zmian zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie określonych w Uchwale Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r. w związku ze złożonym wnioskiem grupy radnych z dnia 9 maja 2022 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl oraz www.obywatelski.piekary.pl, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne”. Ogłoszenie o konsultacjach wywieszono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84. Ponadto prowadzona była kampania informacyjna o prowadzonych konsultacjach w postaci umieszczenia plakatów informacyjnych na terenie miasta oraz w budynkach Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 i ul. Bytomskiej 92 , a także w mediach społecznościowych i na stronie internetowej miasta.

Od 1.06. do 31.08.2022 r. zbieranie opinii odbywało się w formie ankiet, które były dostępne w  budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84, na stronie www.piekary.pl oraz – w czasie głosowania w Piekarskim Budżecie Obywatelskim – w dniach 1 – 19 czerwca 2022r. na stronie www.glosowanie.piekary.pl, a także w wersji papierowej w punktach głosowania.

Dodatkowo w dniu 7 września 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich odbyły się warsztaty z mieszkańcami, prowadzone przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Do 15.09.2022 r. istniała też możliwość wyrażenia opinii w formie innej niż ankieta poprzez przesłanie opinii listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Budżet Obywatelski” lub elektronicznie na adres: konsultacjebo@piekary.pl.

W wyznaczonym terminie konsultacji 1297 ankiet zostało wypełnionych internetowo na stronie www.glosowanie.piekary.pl, 193 ankiety zostały wypełnione w  wersji papierowej w punktach głosowania Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego, 24 ankiety zostały wypełnione na stronie www.piekary.pl, 1 ankieta została złożona osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84. W warsztatach wzięło udział 6 mieszkańców Piekar Śląskich. Łącznie w konsultacjach udział wzięło 1521 osób.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji przedstawiają się następująco: Wyniki Konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki przeprowadzonych konsultacji rekomenduje się przygotowanie projektu stosownej uchwały wprowadzającej podział puli środków w Budżecie Obywatelskim na małe i duże projekty przy zachowaniu jednej ogólnomiejskiej listy. Ponadto głosy mieszkańców wskazują na rozważenie ograniczenia możliwości zgłaszania projektów w budynkach placówek oświatowych.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter