Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoXLII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie

XLII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie

Dodano: 25.11.2021 Autor: Wojciech Maćkowski

W dniu 25 listopada odbyła się XLII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. W porządku obrad znalazły się zagadnienia związane między innymi z ustaleniem stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 czy też sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Piekary Śląskie w latach 2019-2020.

Sesja rozpoczęła się uczczeniem minutą ciszy zmarłego Andrzeja Kołodziejczyka – wieloletniego kustosza Izby Regionalnej w Piekarach Śląskich, popularyzatora historii miasta, laureata Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Podjęto również szereg uchwał, wśród których znalazły się te dotyczące przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie na rok 2022 czy też przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie na rok 2022. Radni zdecydowali także w sprawie uchwały dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2015-2032.

Szczegóły dotyczące poszczególnych uchwał, którymi zajmowała się podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nagranie z sesji zostanie udostępnione na stronie piekary.pl po dodaniu napisów zapewniających dostępność cyfrową.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter