Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoZakończono termomodernizację budynku Urzędu Pracy

Zakończono termomodernizację budynku Urzędu Pracy

Dodano: 19.01.2021 Autor: Wojciech Maćkowski

Dobiegła końca kompleksowa termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich. W dniu dzisiejszym Sława Umińska-Duraj, Prezydent Piekar Śląskich wraz z Tomaszem Wesołowskim, Przewodniczącym Rady Miasta brali udział w oddaniu budynku po remoncie. Łączny koszt całego przedsięwzięcia to kwota 1 007 623,66 zł.

Krystyna Wyciślok, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wraz z przedstawicielem wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD dokonali szczegółowego omówienia relizownych prac.

Projekt dotyczył termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich, polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, stropu przy poddaszu, wymianie stolarki okiennej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania czyli wymianie starych żeliwnych grzejników oraz malowaniu ścian po wymianie okien. Przede wszystkim pojawiła się nowa elewacja budynku. W ramach termomodernizacji dokonano także kompleksowej wymiany dachu za kwotę 469 609,18 zł.

Całkowity koszt termomodernizacji docieplenia ścian, izolacji fundamentów, wymiany grzejników w budynku , z wyłączeniem remontu dachu, wyniósł 538 014,48 zł z czego 85% czyli 457 312,31 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskie.

Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji „niskiej emisji” oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter