Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoZamieszkaj w Piekarach – działki budowlane

Zamieszkaj w Piekarach – działki budowlane

Dodano: 07.12.2021 Autor: Wojciech Maćkowski

Teraz możecie zamieszkać w Piekarach Śląskich. Miasto dysponuje 8 działkami budowlanymi na sprzedaż w rejonie ulic Miodowej i Kasztanowej. Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2021 r. o godz. 10.00, ale wadium należy wpłacić do jutra, czyli do 8 grudnia. Każda z działek ma około 900 m², ceny wywoławcze od 160 do 190 tysięcy złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 73.

Wadium w wysokości ustalonej dla każdej z działek należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto:
PKO Bank Polski SA, numer konta bankowego: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2021 r.

Działki mają o regularny prostokątny kształt o powierzchni około 900 m². Tereny te w planie zagospodarowania przestrzennego ujęte są jako zabudowa jednorodzinna. Ceny zaczynają się już od 180 zł netto za m².

Ogłoszenie dotyczące sprzedaż działek

Działki usytuowane są w rejonie ulicy Kasztanowej i Miodowej, w kompleksie osiemnastu niezabudowanych działek gruntowych z których sześć stanowi własność osób fizycznych. Kompleks działek od północy graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną ulicy Miodowej, od strony wschodniej usytuowana jest ulica Kasztanowa, od południa oraz zachodu tereny niezabudowane, w dalszej odległości tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i szeregowej, droga wojewódzka nr 911, tereny użytkowane rolniczo oraz obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Piekarach Śląskich wraz z halą magazynową.

Działki o regularnym, czworobocznym kształcie, porośnięte zielenią nieurządzoną (drzewa, krzewy, samosiejki), ukształtowanie terenu działek nie wykazuje znacznych różnic wysokości, niemniej cały obszar posiada regularny spadek w kierunku południowym jak również obszar kompleksu działek jest nieznacznie obniżony w stosunku do ulicy Kasztanowej. Ewentualna likwidacja poszczególnych elementów zieleni, np. drzew czy krzewów, w związku z realizacją inwestycji może nastąpić na koszt inwestora, po uzyskaniu prawem przewidzianych pozwoleń.

Działki usytuowane są wzdłuż działki nr 1085/5, po której docelowo ma się odbywać ich skomunikowanie z drogą publiczną ulicą Kasztanową. Ponadto przewiduje się możliwość połączenia z ulicą Miodową oraz ulicą Jana Lortza poprzez wydzielony układ działek po zachodniej stronie kompleksu osiemnastu działek.

Zamieszkaj w Piekarach Śląskich!

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter