Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoZespół do spraw Budżetu Obywatelskiego w Piekarach Śląskich poszukuje nowych członków!

Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego w Piekarach Śląskich poszukuje nowych członków!

Dodano: 22.01.2018 Autor: Szymon Krawiec

Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, do zgłoszenia swojej kandydatury na członka Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Do prac Zespołu należeć będzie między innymi czuwanie nad prawidłowym wdrażaniem rozwiązań przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego, a następnie monitorowanie prac z nim związanych.

Kandydaci na członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego 2019 powinni spełniać następujące kryteria:

– są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych,
– są mieszkańcami miasta Piekary Śląskie w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
– nie są autorami projektów zgłaszanych do BO 2019, ani nie udzieliły poparcia takim projektom,
– wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza (dostępny w załączniku), i złożenie go w terminie do 24 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Spośród zgłoszonych kandydatów Prezydent Miasta Piekary Śląskie powoła od 1 do 9 osób, które wejdą w skład Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego 2019.

W załączenia zamieszczamy formularz zgłoszeniowy dla potencjalnych kandydatów. Więcej informacji znaleźć można w Zarządzeniu Prezydenta Miasta, które znajduje się pod adresem http://obywatelski.piekary.pl/news/nabor_do_zespolu_do_spraw_budzetu_obywatelskiego_2019/.

Udostępnij artykuł

Share this...
Share on FacebookTweet about this on Twitter

Pliki do pobrania