Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoZwrot części kosztów za zakup oleju napędowego dla rolników

Zwrot części kosztów za zakup oleju napędowego dla rolników

Dodano: 01.08.2022 Autor: Karolina Wieczorek

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa Urzędu Miasta Piekary Śląskie informuje o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ze zwrotu mogą skorzystać rolnicy, by odzyskać część kosztów poniesionych na rzecz zakupu paliwa.

Każdy producent rolny posiadający grunty rolne oraz prowadzący hodowlę bydła na terenie miasta Piekary Śląskie, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej i wykorzystywany przy chowie i hodowli bydła, winien złożyć wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 92 pokój nr 110.

Terminy składania wniosków:

od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 3 do 31 października 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Aktualnie obowiązujący wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w załączniku na dole strony, w pok. nr 110 budynku przy ul. Bytomskiej 92 lub ze strony internetowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. W/w dokument wydaje się na wniosek producenta rolnego.

WAŻNE !
W celu dotrzymania terminu złożenia wniosku wraz z załącznikami należy odpowiednio wcześnie wystąpić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wydanie stosownego dokumentu.

W przypadku dzierżawy gruntów będących użytkami rolnymi prosimy również o wypełnienie oświadczenia znajdującego się poniżej.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter