Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoAntykryzysowe działania Miasta Piekary Śląskie

Antykryzysowe działania Miasta Piekary Śląskie

Dodano: 28.04.2020 Autor: Wojciech Maćkowski

W związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez epidemię koronawirusa Prezydent Sława Umińska-Duraj podjęła szereg działań zmierzających do złagodzenia sytuacji tak trudnej, zarówno dla przedsiębiorców jak i mieszkańców.

ULGI W PODATKACH

Prezydent Miasta Piekary Śląskie w ramach posiadanych kompetencji wynikających z art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) udziela ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym m.in. w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia spłaty podatku na raty. Rozpatrywane są one na indywidualny umotywowany wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym.

PROLONGATA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Przepisem wywierającym bezpośredni skutek wobec m.in. przedsiębiorców jest wydłużenie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz tzw. opłaty przekształceniowej. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.  Podobnie rzecz się ma z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020, której termin zapłaty wydłużony został do dnia  30 czerwca 2020 r.

PUP JAKO OPERATOR ŚRODKÓW ANTYKRYZYSOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich został operatorem w zakresie nowych instrumentów mających na celu ochronę zatrudnienia, oraz zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw. Na ten cel PUP pozyskał środki w wysokości 5 mln zł, w ramach pomocy będzie wypłacał:

 1. niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw do wysokości 5 tys. zł.
 2. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
 3. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
 4. dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,

UDOSTĘPNIENIE MIEJSC PARKINGOWYCH

W ramach ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców otwarte zostały, płatne do tej pory, parkingi przy Urzędzie Miasta oraz przy Parku Kalwaria na ul. gen. Ziętka.

Otwarcie płatnych stref parkowania podyktowane jest zabezpieczeniem przed dotykaniem parkomatów, a także ułatwieniem funkcjonowania mieszkańców, którzy zmuszeni są pracować poza domem, bądź też muszą się przemieszczać. Dodatkowo takie rozwiązanie może, też odciążyć komunikacje publiczną, w której funkcjonuje ograniczenie liczby pasażerów. (Rozwiązanie funkcjonowało w okresie 26.03 – 10.05.2020 r.)

LEKI DLA OSÓB NA KWARANTANNIE

Specjalnie dla osób przebywających na kwarantannie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przygotował poradnik dotyczący zamówienia niezbędnych leków. Cała procedura zakupu zawarta jest w ośmiu krokach. Jeżeli na którymś etapie napotkasz na trudności skorzystaj z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich pod nr tel. 32 288 35 74 wew. 641 lub 697 217 715.

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW

Zapotrzebowanie na maseczkę stworzoną przez Piekarnię Inicjatyw należy zgłaszać telefonicznie, dzwoniąc do Biura Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Piekary Śląskie pod numer 32 77 61 449.

Środki ochrony będą do odbioru, po wcześniejszym ustaleniu drogą telefoniczną, w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84. W ich dostarczaniu do skrzynek pocztowych (dla osób, które nie będą mogły same przyjść do gmachu magistratu) pomogą pracownicy Biura Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz radni Obywatelskiego Klubu Radnych.

MOPR POMAGA NIEPEŁNOSPRAWNYM

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich rozpoczął nabór wniosków w ramach programu ” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – MODUŁ III.

Wśród szerokiej grupy osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi są osoby niepełnosprawne. Osobom tym ze względu na stan ich zdrowia lub ograniczone możliwości samodzielnej egzystencji, powinna być zapewniona wzmożona ochrona życia, zdrowia lub mienia.

ZDALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Osoby borykające się z problemami natury psychologicznej w związku z przebywaniem na kwarantannie przeciwdziałającej rozprzestrzenianiu się koronawirusa mogą liczyć na pomoc psychologa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Mieszkańcy Piekar Śląskich zgłaszający taką potrzebę, a będące w izolacji, mogą zadzwonić do Punktu Interwencji Kryzysowej. Fachową pomoc otrzymają pod numerami telefonów 32 284 19 87 i 519 375 498.

Godziny pracy Punktu Interwencji Kryzysowej:
poniedziałek, środa: 7.30 – 18.00
wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00
aplikacja SKYPE: pik@mopr.piekary.pl

USŁUGI DLA OSÓB NA KWARANTANNIE

W związku z zapewnieniem odpowiednich usług dla osób objętych kwarantanną Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 uruchomił telefon informacyjny dla osób objętych kwarantanną:
32 288 35 74 wew. 641 lub 697-217-715

Pod tym telefonem osoby otrzymają w szczególności informacje dot.:
– danych o restauracjach i sklepach świadczących sprzedaż z dostawą,
– danych o placówkach służby zdrowia,
– instruowania o zasadach bezpieczeństwa.

Pracownicy odbierający telefony:

– zbierają informację dot. osób objętych kwarantanną oraz ich potrzebach,
– przekazują zebrane informacje o potrzebach osób objętych kwarantanną do pracowników socjalnych.

Dodatkowo osoby objęte kwarantanną mogą uzyskać wsparcie psychologiczne, interwencyjne i specjalistyczne dzwoniąc pod nr tel. 519-375-498, a także za pośrednictwem video rozmowy za pośrednictwem aplikacji SKYPE (pik@mopr.piekary.pl).

Inne infolinie pomocowe:
 • Centrum Praw Kobiet, tel. 600 070 717 − codziennie w godz. 10.00−16.00, dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia.
 • Stowarzyszenie Niebieska Linia, tel. 800 120 002 − czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy w rodzinie, niebieskalinia.info.
 • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ, tel. 22 668 70 00 − codziennie, w godz. 12.00−18.00, Niebieska Linia dla osób doznających przemocy w rodzinie, niebieskalinia.pl.
 • Instytut Psychologii Zdrowia, Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych tel. 116 123 –codziennie, w godz. 14.00−22.00.
 • Telefon zaufania dla osób starszych, tel. 22 635 09 54–poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00−20.00.
 • Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich, tel. 800 108 108 − od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00−20.00; naglesami.org.pl.
 • Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, tel. 800 702 222 – codziennie , całodobowo i bezpłatnie; liniawsparcia.pl .
 • Telefon Pogadania dla seniorów – codziennie 15:00-20:00, tel. 800 012 005; telefonpogadania.pl.
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Forum Przeciw Depresji, tel. 22 594 91 00; środa i czwartek w godz. 17.00-19.00; forumprzeciwdepresji.pl.
 • Tumbolinia dla dzieci i młodzieży przeżywających żałobę oraz ich bliskich, tel.800 111 123 – od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00; tumbopomaga.pl.
 • Telefon zaufania dla osób LGBT+ przy fundacji LAMBDA, tel. 22 628 52 22 – od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-21.00; lambdawarszawa.org.
 • Telefon dla pracowników służby zdrowia i ich bliskich przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, który umożliwia umawianie się na specjalne konsultacje psychologiczne, tel. 574 411 981 – od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00, osrodekintra.pl.
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, tel. 116 111 – czynny codziennie i całodobowo, 116111.pl.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter