Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoMiasto z dofinansowaniem na komputery dla uczniów

Miasto z dofinansowaniem na komputery dla uczniów

Dodano: 20.04.2020 Autor: Wojciech Maćkowski

Piekary Śląskie otrzymały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów miejskich szkół. Finansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość.

Środki, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, pochodzą z unijnego programu Polska Cyfrowa. Są to pieniądze, które miały zostać wydane na inne cele, ale za zgodą Komisji Europejskiej trafią do nowopowstałego programu.

2 kwietnia Urzędu Miasta Piekary Śląskie złożył wniosek grantowy do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach programu „Zdalna szkoła” na zakup laptopów, tabletów i internetu mobilnego dla uczniów. Zgodnie z przypisaną kategorią Gmina Piekary Śląskie mogła aplikować o środki w wysokości 100 tysięcy złotych i złożono zapotrzebowanie na taką właśnie, najwyższą z możliwych, kwotę.

16 kwietnia potwierdzono akceptację tego wniosku, a w ramach przyznanych środków zaplanowano zakup:

– 21 sztuk tabletów na łączną kwotę 29 400,00 zł

– 23 sztuk laptopów na łączną kwotę 62 100,00 zł

– 85 sztuk routerów na łączną kwotę 8 500,00 zł

Projektem zostaną objęte wszystkie szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina.

Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” dofinansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter