Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoTermomodernizacja ZSS z unijnym wsparciem

Termomodernizacja ZSS z unijnym wsparciem

Dodano: 14.07.2020 Autor: redaktorcentrum

Kolejna placówka edukacyjna na terenie Piekar Śląskich zostanie poddana pracom termomodernizacyjnym współfinansowanym z Unii Europejskiej. Tym razem wygląd zmieni Zespół Szkół Specjalnych.

Wartość projektu o nazwie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich” wynosi 2 259 258,92 zł. Wydatki kwalifikowane to 2 030 026,85 zł, a wysokość dofinansowania – wynosząca 85% wydatków kwalifikowanych – to 1 725 522,82 zł.

W ramach projektu przyczyniającego się do likwidacji „niskiej emisji” oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynku wykonany zostanie szereg prac:

  • wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
  • docieplenie elewacji,
  • izolacja ścian fundamentowych,
  • docieplenie stropodachu,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymiana opraw świetlnych.

Jak będzie prezentować się budynek ZSS po wykonaniu prac? Zostało to ukazane na grafikach znajdujących się poniżej:

Planowany termin zakończenia prac to 31 października 2021 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

 

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter