Kalendarz wydarzeń

EcoHarmonogram

Zachęcamy mieszkańców Piekar Śląskich do korzystania z aplikacji EcoHarmonogr...

Konkurs Segregujemy!

Aktualne wyniki konkursu zbiórki makulatury „Segregujemy!” do którego w trzec...

AKTY PRAWNE

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: 1)   Ustawa o utrzymaniu czystości i...

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Piekary Śląskie za rok 2019

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Czym skorupka za młodu nasiąknie ... O tym przekonują pracownicy Referatu Odpadó...