Kalendarz wydarzeń

Konkurs Segregujemy!

30 maja zakończył się konkurs „Segregujemy!” Pierwszą nagrodę w wyso...

AKTY PRAWNE

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: 1)   Ustawa o utrzymaniu czystości i porządk...

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Piekary Śląskie za rok 2017

SYSTEM ODBIORU GRUZU

Gdzie bezpłatnie oddawać odpady rozbiórkowe i budowlane? Odp...

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Czym skorupka za młodu nasiąknie ... O tym przekonują pracownicy Referatu Odpadó...