Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPiekary Śląskie z kolejnym unijnym dofinansowaniem

Piekary Śląskie z kolejnym unijnym dofinansowaniem

Dodano: 27.08.2020 Autor: Wojciech Maćkowski

Piekary Śląskie otrzymały kolejne pieniądze z Unii Europejskiej. Tym razem w ramach projektu: “Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” dofinansowanie wyniesie 828 875,05 zł przy całkowitym koszcie 872 500,05 zł. Okres realizacji od 25.01.2021 r. do 30.04.2023 r.

Nazwa projektu:
“Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich”

Wartość projektu:
872 500,05 zł

Wartość dofinansowania:
828 875,05 zł.

Projekt obejmuje:
Doskonalenie umiejętności i kompetencji 273 uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdobywanie dodatkowych uprawnień poprzez uczestnictwo w kursach oraz w stażach i warsztatach na uczelni wyższej, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne.

Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu:

1. Mechatronika dla nauczycieli – 1 osoba – 3 semestry (1,5 roku),
2. Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych – 3 osoby – 2 semestry (1 rok),
3. Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach – Technik mechatronik i mechatronik – 1 osoba – 3 semestry (1,5 roku),
4. Informatyka i technologia informacyjna – 1 osoba – 3 semestry (1,5 roku).

W ramach projektu przewiduje się następujące kursy dla technika informatyka, technika elektryka oraz technika grafiki i poligrafii cyfrowej:
1. kurs Photoshop – 2 grupy x 6 osób,
2. kurs SEP – 2 grupy x 20 osób,
3. kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych – 1 grupa x 6 osób,
4. kurs spawacza MAG – 2 grupy x 5 osób,
5. kurs operatora wózków widłowych – 3 grupy x 10 osób,
6. kurs programowania aplikacji “Back End” 1 grupa x 8 osób,
7. kurs SEP – 2 grupy x 15 osób,
8. kurs programowania sterowników PLC – 2 grupy x 8 osób,
9. kurs IT ESSENTIALS – 2 grupy x 10 osób,
10. kurs CISCO – 2 grupy x 10 osób,
11. kurs modelowania i drukowania 3D – 2 grupy x 6 osób.
Ponadto, aby zwiększyć mobilność uczniów planuje się organizację kursu prawa jazdy kat. B dla 90 osób (3 grupy x 30 osób).

Zakup pomocy naukowych (technik informatyk, technik elektryk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej):
1. licencja Adobe Cloud lub równoważna na czas trwania projektu – 24 miesiące,
2. drukarka termosublimacyjna,
3. papier termosublimacyjny – 4 opakowania,
4. głowica z mocowaniem do lampy błyskowej i parasolki – 4 szt.,
5. głowica do lamp stałych (wysokość min. 200 cm) – 4 szt.,
6. statyw oświetleniowy – 4 szt.,
7. abonament Photoshop lub równoważny na czas trwania projektu – 7 stanowisk,
8. części zamienne do dronów,
9. zestaw startowy z programowalnym sterownikiem logicznym i monitorem HMI – doposażenie dla 8 stanowisk i nauczyciela – 3 szt.,
10. drukarka 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi – 3 szt.

Do tego płatne staże dla uczniów, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych i matematyki. Będą świadczone usługi doradztwa zawodowego.

Jest to dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Termin realizacji projektu:
25.01.2021 r. – 30.04.2023 r.

Projekt stanowi uzupełnienie obecnie prowadzonych działań inwestycyjnych.

 

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter