Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaPolityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Urzędu Miasta Piekary Śląskie

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić na naszej stronie,
 3. informacje o plikach cookies;
 4. informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym Fanpage na Facebook ’u.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne  

Administrator

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Zabezpieczenie danych osobowych

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Prawo sprzeciwu

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

Anonimowość

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu  

Zapisanie się do newslettera

Część III – informacje o plikach cookies

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

Rodzaj plików cookies, które stosujemy

Jak usunąć pliki cookies  

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

§1

Administrator

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z nami:
 3. listownie: ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie
 4. e-mailem na adres: um@piekary.pl
 5. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

§2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – strona główna znajdująca się pod adresem https://piekary.pl/ oraz jej podstrony;
 2. „Użytkownik” – osoba, która korzysta z Serwisu;
 3. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz;
 4. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO znajdziesz tutaj;
 5. „FB”– portal społecznościowy Facebook dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook;
 6. „Fanpage” – prowadzony przez nas fanpage „Piekary Śląskie – Oficjalny Fanpage” na Facebook ’u.

§3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
 2. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. możesz dokonywać ich sprostowania,
 4. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 5. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 6. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 7. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki. 1

§5

Prawo sprzeciwu

 

Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 3. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7

Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z Serwisu w sposób anonimowy.

§8

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://piekary.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§9

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

2.Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

3.Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

4.Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5.Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

6.Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas. Twoje dane osobowe będą ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym – firmie Mediamass 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41-902, przy ul. Tarnogórskiej 4B/10, której powierzono prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej podstron.

7.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń, który wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego.

8.Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

§10

Zapisanie się do newslettera

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

W celu marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie newsletterów za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy zapoznajesz się z ich treściami oraz które z nich najchętniej czytasz. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

2.Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

3.Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

4.Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2) Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

5.Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

6.Komu przekażemy Twoje dane?

1) Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,

2) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas – firmie Mediamass 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41-902, przy ul. Tarnogórskiej 4B/10, której powierzono prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej podstron.

7.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas trwania umowy o korzystanie z Aplikacji, chyba że wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych albo Użytkownik anuluje Twoje uprawnienie do korzystania z Aplikacji.

8.Jakie kategorie Twoich danych przetwarzamy?

 • Adres e-mail;
 • Imię;
 • Nazwisko;

9.Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

Część III – informacje o plikach cookies

§11

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celu utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Serwisie.
 3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 4. Serwisy w domenie: piekary.pl korzystają z mechanizmu do tworzenia statystyk w oparciu o Google Analytics.
 5. Szczegółowy polityki poszczególnych serwisów:

http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 1. Umieszczone w ramach serwisów wtyczki społecznościowe posiadają odrębne polityki:

Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

https://twitter.com/en/privacy

§12

Rodzaj plików cookies, które stosujemy

W Serwisie znajdują się sesyjne pliki cookies, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia.

§13

Jak usunąć pliki cookies

 1. Mechanizm cookies jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych co umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta.
 2. Mechanizm ten może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta.
 3. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 4. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 5. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

✓ Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

✓ Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

✓ Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

✓ Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

✓ Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§14

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się do Serwisu.

 

Część IV – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym Fanpage na Facebooku

§15

Korzystanie z Fanpage na Facebooku

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage na Facebooku, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz do nas poprzez odpowiednią funkcjonalność FB,
 • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
 • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage,
 • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.

2.Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

3.Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

4.Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5.Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

6.Komu przekażemy Twoje dane?

Spółkom z grupy operatora obsługującego FB. Pamiętaj, że umieszczane publicznie przez Ciebie treści na Fanpage będą dostępne dla innych użytkowników FB oraz będą publikowane z wykorzystaniem Twojego imienia i nazwiska lub zdjęcia.

7.Czy udostępniamy Twoje dane poza obszar EOG?

Tak, z uwagi powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników FB, w tym Facebook Inc. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Przekazanie danych do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji jest równoznaczne z ich zobowiązaniem do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

8.Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, które zostały zgłoszone za pośrednictwem FB. W zależności od rodzaju rozwiązywanej sprawy, możemy przetwarzać Twoje dane przez dalszy czas niezbędny do wykazania, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 • obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.