Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaPolityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Urzędu Miasta Piekary Śląskie

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić na naszej stronie,
 3. informacje o plikach cookies;
 4. informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym fanpage’u na Facebook ’u.
 5. informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym koncie na portalu Twitter.
 6. informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym kanale na portalu Youtube.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne.

Administrator.
Pojęcia używane w Polityce prywatności.
Zabezpieczenie danych osobowych.
Twoje prawa dotyczące danych osobowych.
Prawo sprzeciwu.
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Anonimowość.
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami.

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu.
Zapisanie się do newslettera.

Część III – informacje o plikach cookies.

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy.
Rodzaj plików cookies, które stosujemy.
Jak usunąć pliki cookies.
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu.

Część IV – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym fanpage’u na Facebooku.

Część V – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym koncie na portalu Twitter.

Część I – Postanowienia ogólne 
§ 1
Administrator

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z nami:
  a. listownie: ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie
  b. e-mailem na adres: um@piekary.pl
 3. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a. „Serwis” – strona główna znajdująca się pod adresem https://piekary.pl/ oraz jej podstrony;
b. „Użytkownik” – osoba, która korzysta z Serwisu;
c. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz;
d. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO znajdziesz tutaj;
e. „FB”– portal społecznościowy Facebook dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook;
f. „fanpage” – prowadzony przez nas fanpage „Piekary Śląskie – Oficjalny Fanpage” na Facebook ’u.

§ 3
Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

§ 4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  b. możesz dokonywać ich sprostowania,
  c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,
  e. masz prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody w dowolnym momencie, co jednak pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonaliśmy wcześniej.
 2. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki. 1

§ 5
Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, niemniej jednak taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 2 Polityki.

§ 6
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7
Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z Serwisu w sposób anonimowy.

§ 8
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://piekary.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami.

§ 9
Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

e. Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas. Twoje dane osobowe będą ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym – firmie Mediamass 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41-902, przy ul. Tarnogórskiej 4B/10, której powierzono prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej podstron.

f. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Do momentu wycofania udzielonej wcześniej zgody lub przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń, który wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego.

g. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie.

§ 10
Zapisanie się do newslettera

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
W celach informacyjnych, polegającym na wysyłaniu do Ciebie newsletterów za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy zapoznajesz się z ich treściami oraz które z nich najchętniej czytasz. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

e. Jaki jest cel wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych?
Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

f. Komu przekażemy Twoje dane?
1) Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
2) Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas – firmie Mediamass 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41-902, przy ul. Tarnogórskiej 4B/10, której powierzono prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej podstron.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Do momentu wycofania udzielonej wcześniej zgody.

h. Jakie kategorie Twoich danych przetwarzamy?
1) Adres e-mail;
2) Imię;
3) Nazwisko;

i. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie.

Część III – informacje o plikach cookies
§ 11
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celu utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Serwisie.
 3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 4. Serwisy w domenie: piekary.pl korzystają z mechanizmu do tworzenia statystyk w oparciu o Google Analytics.
 5. Szczegółowy polityki poszczególnych serwisów:

http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 1. Umieszczone w ramach serwisów wtyczki społecznościowe posiadają odrębne polityki:

Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

§ 12
Rodzaj plików cookies, które stosujemy

W Serwisie znajdują się sesyjne pliki cookies, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia.

§ 13
Jak usunąć pliki cookies

 1. Mechanizm cookies jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych co umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta.
 2. Mechanizm ten może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta.
 3. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 4. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 5. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 14
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się do Serwisu.

Część IV – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym fanpage’u na Facebooku
§ 15
Korzystanie z Fanpage’a na Facebooku

Jeżeli korzystasz z naszego fanpage’a na Facebooku, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz do nas poprzez odpowiednią funkcjonalność FB,
 2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 3. udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz fanpage,
 4. promocji polegającej na informowaniu o naszych działaniach i wydarzeniach na terenie gminy za pomocą postów, które umieszczamy na naszym fanpage’u,
 5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym fanpage’u.

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
– Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli w związku z realizowaniem zadania w interesie publicznym;
– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w z związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem;

e. Na czym polega realizowane zadanie w interesie publicznym?
Na promocji gminy Piekary Śląskie, zgodnie z art. art. 7 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

f. Na czym polega nasz prawnie uzasadniony interes?
– prowadzeniu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości)
– wykonywaniu działań analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’u.

g. Komu przekażemy Twoje dane?
Spółkom z grupy operatora obsługującego FB. Pamiętaj, że umieszczane publicznie przez Ciebie treści na fanpage’u będą dostępne dla innych użytkowników FB oraz będą publikowane z wykorzystaniem Twojego imienia i nazwiska lub zdjęcia.

h. Czy udostępniamy Twoje dane poza obszar EOG?
Tak, z uwagi powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników FB, w tym Facebook Inc., które przetwarzają dane osobowe na podstawie niepodlegających zmianie zasadach określonych w ich wewnętrznych regulaminach. Specyfika działania ww. podmiotów oraz ich  międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer Pani/Pana danych poza EOG, w tym w szczególności USA. Podstawą takiego transferu są stosowane standardowe klauzule umowne opracowane na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Komisję Europejską (link: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Ponieważ Stany Zjednoczone Ameryki nie gwarantują właściwego stopnia ochrony, jeśli obawiasz się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych opuść nasz fanpage na Facebooku.

i. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
1) potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, które zostały zgłoszone za pośrednictwem FB. W zależności od rodzaju rozwiązywanej sprawy, możemy przetwarzać Twoje dane przez dalszy czas niezbędny do wykazania, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
2) obserwowania przez Ciebie fanpage’a. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

Część V – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym koncie na portalu Twitter
§ 15
Śledzenie wpisów na portalu Twitter

Jeżeli odwiedzasz nasze konto na portalu Twitter, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1) prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
2) udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasze konto,
3) promocyjnym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na nasze konto.

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Twittera zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz wpis.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli w związku z realizowaniem zadania w interesie publicznym.

e. Na czym polega realizowane zadanie w interesie publicznym?
Na promocji gminy Piekary Śląskie, zgodnie z art. art. 7 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

f. Komu przekażemy Twoje dane?
Spółkom z grupy operatora obsługującego Twittera. Pamiętaj, że umieszczane publicznie przez Ciebie treści na koncie będą dostępne dla innych użytkowników Twittera oraz będą publikowane z wykorzystaniem Twojego imienia i nazwiska lub zdjęcia.

g. Czy udostępniamy Twoje dane poza obszar EOG?
Tak, z uwagi powiązanie z Twitter Inc. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników Twittera, które przetwarzają dane osobowe na podstawie niepodlegających zmianie zasadach określonych w ich wewnętrznych regulaminach. Specyfika działania ww. podmiotów oraz ich  międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer Pani/Pana danych poza EOG, w tym w szczególności USA. Podstawą takiego transferu są stosowane standardowe klauzule umowne opracowane na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Ponieważ Stany Zjednoczone Ameryki nie gwarantują właściwego stopnia ochrony, jeśli obawiasz się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych przestań obserwować  i udzielać się na naszym koncie na portalu Twitter.

h. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
1) potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, które zostały zgłoszone za pośrednictwem Twittera. W zależności od rodzaju rozwiązywanej sprawy, możemy przetwarzać Twoje dane przez dalszy czas niezbędny do wykazania, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
2) obserwowania przez Ciebie konto. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na portalu Twitter.

Część VI – Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych na naszym koncie na portalu Youtube
§ 16
Kanał na portalu Youtube

Jeżeli odwiedzasz nasz profil na portalu Youtube, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
1) ujawniania Twojego wizerunku uwiecznionego na filmach zamieszczanych na kanale,
2) prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi filmami,
3) udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz kanał.

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Youtube LLC zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli wziąłeś udział w wydarzenie które zostało zarejestrowane i upublicznione na kanale lub skomentujesz nasz film.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli w związku z realizowaniem zadania w interesie publicznym.

e. Na czym polega realizowane zadanie w interesie publicznym?
Na promocji gminy Piekary Śląskie, zgodnie z art. art. 7 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

f. Komu przekażemy Twoje dane?
Spółkom z grupy operatora obsługującego Youtube. Pamiętaj, że umieszczane publicznie przez Ciebie treści na kanale będą dostępne dla innych użytkowników portalu Youtube oraz będą publikowane z wykorzystaniem Twojego imienia i nazwiska lub zdjęcia.

g. Czy udostępniamy Twoje dane poza obszar EOG?
Tak, z uwagi powiązanie z Youtube LLC z innymi spółkami obsługującymi użytkowników portalu Google LLC, które przetwarzają dane osobowe na podstawie niepodlegających zmianie zasadach określonych w ich wewnętrznych regulaminach. Specyfika działania ww. podmiotów oraz ich  międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer Pani/Pana danych poza EOG, w tym w szczególności USA. Podstawą takiego transferu są stosowane standardowe klauzule umowne opracowane na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Ponieważ Stany Zjednoczone Ameryki nie gwarantują właściwego stopnia ochrony, jeśli obawiasz się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych przestań obserwować  i udzielać się na naszym koncie na portalu Youtube.

h. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
1) przez okres subskrybowania lub śledzenia przez przez Ciebie kanału. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi filmami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na portalu Youtube,
2) do momentu usunięcia z kanału filmu z kanału, na którym uwieczniono Twój wizerunek.

Polityka prywatności serwisu Urzędu Miasta Piekary Śląskie – 24.09.2020 r.

———————————————————————————————————————————————————————-

Klauzula informacyjna – portal piekary.pl w celu organizacji, udokumentowania, i rozpowszechniania informacji o wydarzeniu.

 1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
 2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:
 3. drogą mailową na adres osobowe@piekary.pl
 4. pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji, udokumentowania, i rozpowszechniania informacji o wydarzeniu.
 2. Podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym polegającego na promocji gminy, w myśl przepisów art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, MediaMass 365 Łukasz Kluczny, ul Tarnogórska 4B/10, 41-902 Bytom, związku z powierzeniem prowadzenia strony, Google Ireland Limited, Facebook Inc., Twitter Inc. oraz YouTube LLC, które przetwarzają dane osobowe na podstawie niepodlegających zmianie zasadach określonych w ich wewnętrznych regulaminach. Ponadto w związku z upublicznieniem relacji z wydarzenia wizerunek uczestników zostanie ujawniony każdej osobowe zainteresowanej.
 4. Nagrania i materiały z imprez nie będą przez administratora analizowane przy użyciu specjalnych metod technicznych, umożliwiających identyfikację osób, których dane osobowe na nich utrwalono.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tych celów dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez 25 lat, a następnie przekazane do Archiwum Państwowego – zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa.
 6. Administrator danych co do zasady nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych wskazanych w ust. 5 oraz narzędzi analitycznych udostępnianych przez Google Ireland Limited. Specyfika działania ww. podmiotów oraz ich międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer Pani/Pana danych poza EOG, w tym w szczególności do USA. Podstawą takiego transferu są stosowane standardowe klauzule umowne opracowane na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
 8. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

———————————————————————————————————————————————————————-

Klauzula informacyjna – prowadzenie fanpage’a na portalu Facebook

 1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
 2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:
  a) drogą mailową na adres osobowe@piekary.pl;
  b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
  a) w celu prowadzenia fanpage’a Gminy Piekary Śląskie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o aktywności przedstawicieli gminy, promowaniu różnych wydarzeń, które organizują organy gminy, co jest zadaniem realizowanym w celach publicznych polegającym na promocji Gminy Piekary Śląskie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w zw. z art. art. 7 ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  b) komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2.  Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych   oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Ponadto Pani/Pana dane będą ujawnione innym użytkownikom portalu.
 3. Administrator nie planuje przechowywać Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez Facebook LLC.
 4. Administrator danych co do zasady nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook LLC. Specyfika działania tego podmiotu oraz jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer Pani/Pana danych poza EOG, w tym w szczególności do USA. Podstawą takiego transferu są stosowane standardowe klauzule ochrony danych opracowane na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Komisję Europejską (link: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
 6. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, aczkolwiek bez ich podania nie ma możliwości śledzenia/obserwowania fanpage’a.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

———————————————————————————————————————————————————————-

Klauzula informacyjna dotycząca fotorelacji

Informacja dotycząca rejestrowania Wydarzenia oraz przetwarzania danych osobowych:

 1. Wydarzenie będzie podlegało rejestracji audio-wizualnej oraz fotograficznej.
 2. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie przez Organizatora, bądź na jego zlecenie, wizerunku uczestnika w celu promocji Wydarzenia poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Wydarzenia, w mediach społecznościowych (m. in. YouTube, Facebook, G+, Twitter) oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizowaniem i rejestracją wydarzenia jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl. Szczegóły dotyczące przetwarzania znajdują się pod następującym adresem: https://piekary.pl/polityka-prywatnosci/