Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoTrwają prace przy Sikorskiego 8

Trwają prace przy Sikorskiego 8

Dodano: 26.03.2021 Autor: redaktorcentrum

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zlecił prace, dzięki którym usunięty został azbest w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Sikorskiego 8. Obecnie prowadzi działania, dzięki którym nieruchomość zupełnie zmienia swój dotychczasowy wygląd.

Demontaż azbestu to tylko jeden z wielu etapów prac przeprowadzonych przy ulicy Sikorskiego 8. Ostatecznie został już zakończony, ale niektóre działania wciąż trwają. Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze w 2021 roku. Sprzyja zarówno eliminacji szkodliwych materiałów ze środowiska, jak i zwiększeniu efektywności energetycznej zabudowy mieszkaniowej. 

Kluczowe ze względu na estetykę samej nieruchomości, jak i miasta jest to, że budynek poddany został, podobnie jak wiele innych, termomodernizacji. Na lepsze zmieniły się zarówno jego wygląd zewnętrzny jak i stan techniczny. Zakres prac w czteroklatkowym budynku obejmuje łącznie m.in.: ocieplenie stropodachu i konserwację dachu. Remontu doczekają się także balkony, a dodatkowo wymienione zostaną okienka piwniczne. To wszystko ma wpłynąć na spadek kosztów ogrzewania i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

W lutym br. inwestycja została wybrana do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego. Gmina Piekary Śląskie, jako beneficjent projektu otrzyma refundację 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wartość projektu
Wydatki kwalifikowane:  1 462 598,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:  1 243 208,78 zł

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter