Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoPiekarska Akademia Malucha

Piekarska Akademia Malucha

Rekrutacja do nowej filii żłobka – dokumenty do pobrania

W najbliższy poniedziałek (12 marca) rozpocznie się nabór wniosków o przyjęcie dziecka do nowo powstałej Filii Żłobka Miejskiego, do którego podopieczni zaczną uczęszczać już od 1 maja. Dokumenty będzie można składać przez 2 tygodnie – tj. do 23 marca.

Filia Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich powstała w ramach realizacji Projektu Piekarska Akademia Malucha współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Placówka dedykowana jest przede wszystkim rodzicom powracającym na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz rodzicom bezrobotnym, którzy chcą podjąć zatrudnienie. Co ważne, na czas trwania projektu unijnego za pobyt dzieci nie będą pobierane opłaty stałe oraz opłaty za wyżywienie.

Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz opłaty za wyżywienie będą finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, stanowiący maksymalny okres uczęszczania dziecka do żłobka.

Nowa Filia Żłobka Miejskiego mieści się w ścisłym centrum miasta przy ulicy Bytomskiej 81 w Piekarach Śląskich. Rodzice, którzy deklarują chęć skorzystania z usług opiekuńczych w żłobku, muszą dostarczyć Formularz Rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu, które mieści się w Wydziale Polityki Gospodarczej UM Piekary Śląskie – ul. Bytomska 92, pokój nr 2. Nieprzekraczalny termin złożenia dokumentów to 12 – 23 marca.

Dokumenty będą przyjmowane w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8:00-15:30,
Wtorek – czwartek: 8:00 – 15:00,
Piątek: 8:00-13:30

Wniosek wraz z regulaminem rekrutacji i niezbędnymi oświadczeniami zamieszczamy w załącznikach poniżej. Dokumenty oraz wszelkie bieżące informacje o projekcie można znaleźć również na stronie www.piekary.pl w zakładce Miasto – EdukacjaPiekarska Akademia Malucha.

Uwaga! Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wyniki rekrutacji!


Wkrótce ruszy nabór wniosków!

W poniedziałek, 12 marca, ruszy nabór do Filii Miejskiego Żłobka w Piekarach Śląskich. Potrwa on do 23 marca. Placówka powstaje w samym centrum miasta przy ul. Bytomskiej 81. Rodzice, którzy deklarują chęć skorzystania z usług żłobka, muszą złożyć pisemny wniosek, który będzie podstawą do oceny kryteriów rekrutacyjnych.

– W miejskim żłobku znajdzie się miejsce dla 40 maluchów. Lokalizacja inwestycji wybrana została przede wszystkim z uwagi na łatwość dojazdu do obiektu z każdej dzielnicy miasta – mówi Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Na stworzenie filii żłobka Piekary Śląskie pozyskały prawie milion złotych dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota ta pozwoliła nie tylko na remont i wyposażenie żłobka, ale także pokrycie części bieżących kosztów funkcjonowania placówki po jej uruchomieniu przez okres jednego roku.

W nowej filii zatrudnionych zostanie około 15 osób – opiekunowie, lekarz pediatra, pracownicy obsługi, kuchni i – co szczególnie istotne – również logopeda.

Rodzice, którzy chcą ubiegać się o miejsce w żłobku dla swojego dziecka, zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca br. Wnioski należy składać w siedzibie Biura Projektu, które mieści się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie – ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie – w pokoju nr 2.

Uruchomienie nowej filii żłobka w Piekarach Śląskich jest sposobem na zapewnienie opieki nad 40 dziećmi do lat 3, których rodzice powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wzór wniosku rekrutacyjnego wraz z regulaminem naboru i realizacji projektu “Piekarska Akademia Malucha” udostępnione zostaną już wkrótce. Wszystkie bieżące informacje na temat projektu i procesu rekrutacji będzie można śledzić na naszej stronie w zakładce Miasto – Edukacja – Piekarska Akademia Malucha.

Na 30 kwietnia zaplanowano Dni Otwarte w nowej filii żłobka, podczas których rodzice będą mogli zwiedzić cały budynek i zobaczyć jak wygląda on również “od kuchni”. W trakcie funkcjonowania placówki, ze względu na regulamin pracy i bezpieczeństwo podopiecznych takie zwiedzanie nie będzie już możliwe.

Zdjęcie: pixabay.com