Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoCentrum Usług Społecznych wkrótce będzie służyć mieszkańcom

Centrum Usług Społecznych wkrótce będzie służyć mieszkańcom

Dodano: 05.02.2018 Autor: Sylwia Łysakowska

Już wkrótce ruszy Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską dwa budynki przy ul. Kusocińskiego 4 oraz ul. Żwirki 23 zyskają nowe życie i już niebawem będą służyć mieszkańcom miasta.

Gmina Piekary Śląskie jest w trakcie realizacji projektu pod nazwą “Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich – ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki”. Inwestycja ta w 67,2% współfinansowana jest przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu, za blisko 3 miliony złotych, wyremontowane zostały dwa budynki – pierwszy przy ul. Kusocińskiego 4 oraz drugi przy ul. Żwirki 23. Zostanie w nich utworzone Centrum Usług Społecznych, które zapewni lepszy dostęp do usług osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym w Piekarach Śląskich. Wsparcie polegać będzie m.in. na przekazywaniu umiejętności związanych ze skutecznym poszukiwaniem pracy, czy podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Placówka będzie oferować m.in.:
• treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
• poradnictwo specjalistyczne,
• grupy wsparcia,
• wsparcie asystenta rodziny oraz asystenta osób niepełnosprawnych,
• doradztwo trenera pracy, w tym tworzenie indywidualnych planów działania.
Wszystkie formy pomocy będą udzielane bezpłatnie przez wykwalifikowanych pracowników – m.in. psychologa, prawnika, asystenta rodziny, czy doradcę zawodowego.

W obu budynkach znajdują się biura, sale konferencyjne mieszczące do 100 osób, sale komputerowe, pokój zabaw dla dzieci i pokoje spotkań, które pomieszczą do 20 osób. Pomieszczenia będą nieodpłatnie udostępniane organizacjom pozarządowym posiadającym siedzibę w Piekarach Śląskich i działających na rzecz mieszkańców. Organizacje te oprócz możliwości organizowania spotkań, konferencji, szkoleń, będą mogły korzystać również z komputerów, drukarek, czy telefonów dostępnych w Centrum Usług Społecznych. Dodatkowo w obiektach zaprezentowane zostaną także nagrody i prace organizacji.

Zakończenie prac remontowych w budynku przy ul. Kusocińskiego 4  zaplanowano na koniec marca. Później nastąpi jego wyposażanie w meble i dekorowanie wnętrz. W budynku przy ul. Żwirki 23 remont został już zakończony i przeprowadzono niezbędne odbiory. Obecnie trwają tam ostatnie prace brukarskie na zewnątrz i wyposażanie pomieszczeń wewnątrz. Otwarcie obiektu zaplanowano na początek kwietnia. Wtedy też w pełni będzie on dostępny dla mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Wartość projektu: 2 918 512,24 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 903 852,24 zł

Wartość dofinansowania: 67,2% wydatków kwalifikowanych tj. 1 951 491,72 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach osi priorytetowej X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

 

 

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter