Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoZespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Zespół Szkół Specjalnych

Miejska Szkoła Podstawowa Specjalna z włączonym oddziałami Miejskiego Gimnazjum Specjalnego 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Dyrektor – Zygmunt Krawczyk
ul. Armii Krajowej 2, 41-943 Piekary Śląskie
tel./fax 32 287 15 64, 723 972 028

e-mail: szkola@zsspiekary.pl

e-mail: zsspiekary@wp.pl

www.zsspiekary.pl