Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoZespół Szkół Specjalnych

Zespół Szkół Specjalnych

Zespół Szkół Specjalnych
Miejska Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej
Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Dyrektor: Sabina Chromy
ul. Armii Krajowej 2, 41-943 Piekary Śląskie
tel./fax 32 287 15 64, 723 972 028
e-mail: zsspiekary@wp.pl
www.zsspiekary.pl