Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoWydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84

Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84

Biuro Prawne
koordynator: Aleksandra Broda
tel. 32 39 39 321
e-mail: prawnik@piekary.pl
pokój nr 217

Zespół Promocji i Współpracy z Zagranicą
tel. 32 77 61 474
e-mail: promocja@piekary.pl
pokój nr 301

Zespół Prasowy
Wojciech Maćkowski
tel. 32 39 39 372
tel. kom.: 535 303 919
e-mail:rzecznikprasowy@piekary.pl

Andrzej Zazgórnik
tel. 32 39 39 335
tel. kom. 669-669-448
e-mail: azazgornik@piekary.pl

pokój nr 301

Biuro Rady Miasta
Kierownik: Mariola Grajcar
tel. 32 77 61 467
e-mail: mgrajcar@piekary.pl
pokój nr 203

Sekretariat Rady Miasta
32 39 39 384, 32 77 61 467
e-mail: rada@piekary.pl
pokój nr 203

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel. 32 39 39 358
e-mail: sekretariat@piekary.pl

Kancelaria Prezydenta Miasta
Naczelnik: Urszula Gawlik
tel. 32 39 39 386
e-mail: ugawlik@piekary.pl
pokój nr 204

Wydział Polityki Gospodarczej
Naczelnik: Joanna Żuk
tel: 32 77 61 489
e-mail: jzuk@piekary.pl
pokój nr 216

Zespół Funduszy Europejskich
tel. 32 39 39 408
e-mail: fundusze@piekary.pl
pokój nr 216

Wydział Finansowo-Podatkowy
Naczelnik: Radosław Rajtar
tel. 32 39 39 304
e-mail: rrajtar@piekary.pl
pokój nr 11

Referat Podatkowy
Kierownik: Ewa Szkopek
tel. 32 39 39 334, 32 39 39 313
e-mail: eszkopek@piekary.pl
pokój nr 3

Referat Windykacji
tel. 32 39 39 414, 32 77 61 473
pokój nr 2

Wydział Organizacyjny
Naczelnik: Sebastian Dobosz
tel. 32 39 39 383
e-mail: organizacyjny@piekary.pl
pokój nr 212

Referat Gospodarczy
Kierownik: Izabela Szewczyk
tel. 32 39 39 350
e-mail: iszewczyk@piekary.pl
pokój nr 304

Kancelaria Urzędu
tel. 32 39 39 325
pokój nr 10

Referat Organizacyjny
tel. 32 39 39 383, 32 77 61 482
pokój nr 212

Punkt Informowania Mieszkańców
tel. 32 77 61 430
pokój nr 4

Biuro Kadr i Płac 
Kierownik: Barbara Gruszka
tel. 32 39 39 382, 32 39 39 418, 32 77 61 460
e-mail: bgruszka@piekary.pl
pokój nr 214

Wydział Finansowo-Budżetowy
Naczelnik: Anna Machura
tel. 32 39 39 332
e-mail: amachura@piekary.pl
pokój nr 115

Referat Finansowy
Kierownik: Marzena Cieluch
tel. 32 77 61 483, 32 39 39 326, 32 39 39 331
pokój nr 114

Referat Budżetu i Planowania 
Kierownik: Barbara Kowalska
tel. 32 39 39 347, 32 77 61 465
pokój nr 303

Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Kierownik: Monika Rudy
tel.  32 39 39 401, 32 39 39 407
e-mail: zdrowie@piekary.pl
pokój nr 5

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Kierownik: Karina Wajda
tel. 32 77 61 469, 32 39 39 403
tel. 32 39 39 317, 32 39 39 324, 32 77 61 470
e-mail: kwajda@piekary.pl
pokój nr 9

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik: Adam Maruszczyk
tel. 32 39 39 329
e-mail: maruszczyka@piekary.pl
pokój nr 113

Referat Inwestycji i Remontów
Kierownik: Anna Piotrowska
tel. 32 39 39 410
e-mail: apiotrowska@piekary.pl
pokój nr 108

Referat Dróg Publicznych
tel. 32 39 39 310, 32 39 39 309, 32 77 61 475
e-mail: ird@piekary.pl
pokój nr 107

Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik: Barbara Topolnicka
tel. 32 39 39 404
e-mail: btopolnicka@piekary.pl
pokój nr 12

Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik: Ewa Grabiarz
tel. 32 39 39 379, 32 77 61 464
e-mail: egrabiarz@piekary.pl
pokój nr 215

Wydział Komunikacji
Naczelnik: Bernard Paliga
tel. 32 39 39 323
fax: 32 77 61 481
e-mail: bpaliga@piekary.pl
pokój nr 103

Rejestracja pojazdów:
tel. 32 39 39 333, 32 39 39 327
pokój nr 101, 102

Prawa jazdy:
tel. 32 39 39 341, 32 77 61 468
pokój nr 104

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego
Komendant: Krzysztof Piekarz
tel. 32 288 20 19
e-mail: sm@piekary.pl

Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
ul. Miarki 14
tel. 32 284 88 71, 32 76 74 003

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Miarki 14
tel. 32 287 31 44

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Bogusława Najdek
tel. 32 39 39 337, 32 39 39 320
pokój nr 110

Referat Patrolowo-Interwencyjny i Wykroczeń Straży Miejskiej
Kierownik: Wojciech Golasiński

Referat Dzielnicowych i Monitoringu Miasta
Kierownik: Henryk Łoboda

Urząd Stanu Cywilnego
Tel.: 32 39 39 367
e-mail: usc@piekary.pl
Kierownik: Anita Rabsztyn
Tel.: 32 39 39 366, pokój nr 3
Z-ca Kierownika: Beata Sieja-Stasina
tel. 32 77 61 447, pokój nr 2
Z-ca Kierownika: Marek Markefka
tel. 32 39 39 301, pokój nr 1