Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoWydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84

Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel. 32 39 39 358
e-mail: sekretariat@piekary.pl

Kancelaria Prezydenta Miasta
Naczelnik: Paweł Słota
tel. 32 39 39 365
e-mail: pslota@piekary.pl
pokój nr 207

Zespół Prasowy
pokój nr 218
tel. 32 39 39 335
e-mail: rzecznikprasowy@piekary.pl
Szymon Krawiec
tel. kom. 535 303 919
e-mail: skrawiec@piekary.pl
Sylwia Łysakowska
tel. kom. 534 203 102
e-mail: slysakowska@piekary.pl

Biuro Prawne
koordynator: Arkadiusz Buchenfeld
tel. 32 39 39 321
e-mail: prawnik@piekary.plpokój nr 217

Zespół Promocji i Współpracy z Zagranicą
tel. 32 77 61 474
e-mail: promocja@piekary.pl
pokój nr 301

Biuro Rady Miasta
Kierownik: Urszula Gawlik
tel. 32 39 39 386
e-mail: ugawlik@piekary.pl
pokój nr 204

Sekretariat Rady Miasta
32 39 39 386, 32 77 61 467
e-mail: rada@piekary.pl
pokój nr 203

Wydział Polityki Gospodarczej
Naczelnik: Joanna Żuk
tel: 32 77 61 489
e-mail: jzuk@piekary.pl
pokój nr 216

Zespół Funduszy Europejskich
tel. 32 39 39 408
e-mail: fundusze@piekary.pl
pokój nr 216

Wydział Finansowo-Podatkowy
Naczelnik: Radosław Rajtar
tel. 32 39 39 304
e-mail: rrajtar@piekary.pl
pokój nr 11

Referat Podatkowy
Kierownik: Ewa Szkopek
tel. 32 39 39 334, 32 39 39 313
e-mail: eszkopek@piekary.pl
pokój nr 3

Referat Windykacji
tel. 32 39 39 414, 32 77 61 473
pokój nr 2

Wydział Organizacyjny
Naczelnik: Maria Kwaśniewicz
tel. 32 39 39 303
e-mail: mkwasniewicz@piekary.pl
pokój nr 213

Referat Gospodarczy
Kierownik: Izabela Szewczyk
tel. 32 39 39 350
e-mail: iszewczyk@piekary.pl
pokój nr 304

Kancelaria Urzędu
tel. 32 39 39 325
pokój nr 10

Referat Organizacyjny
tel. 32 39 39 383, 32 77 61 482
pokój nr 212

Punkt Informowania Mieszkańców
tel. 32 77 61 430
pokój nr 4

Biuro Kadr i Płac 
Kierownik: Barbara Gruszka
tel. 32 39 39 382, 32 39 39 418, 32 77 61 460
e-mail: bgruszka@piekary.pl
pokój nr 214

Wydział Finansowo-Budżetowy
Naczelnik: Anna Machura
tel. 32 39 39 332
e-mail: amachura@piekary.pl
pokój nr 115

Referat Finansowy
Kierownik: Marzena Cieluch
tel. 32 77 61 483, 32 39 39 326, 32 39 39 331
pokój nr 114

Referat Budżetu i Planowania 
Kierownik: Barbara Kowalska
tel. 32 39 39 347, 32 77 61 465
pokój nr 303

Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Kierownik: Jadwiga Musialik
tel.  32 39 39 401, 32 39 39 407
e-mail: jmusialik@piekary.pl
pokój nr 5

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Kierownik : Karina Wajda
tel. 32 77 61 469, 32 39 39 403
tel. 32 39 39 317, 32 39 39 324, 32 77 61 470
e-mail: kwajda@piekary.pl
pokój nr 9

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik: Adam Maruszczyk
tel. 32 39 39 329
e-mail: maruszczyka@piekary.pl
pokój nr 113

Referat Inwestycji i Remontów
Kierownik: Lidia Dudlej
tel. 32 39 39 319, 32 39 39 368
e-mail: ldudlej@piekary.pl
pokój nr 108

Referat Dróg Publicznych 
Kierownik: Joachim Skowronek
tel. 32 39 39 310, 32 39 39 309, 32 77 61 475
e-mail: jskowronek@piekary.pl
pokój nr 107

Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik: Barbara Topolnicka
tel. 32 39 39 404
e-mail: btopolnicka@piekary.pl
pokój nr 12

Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik: Ewa Grabiarz
tel. 32 39 39 379, 32 77 61 464
e-mail: egrabiarz@piekary.pl
pokój nr 215

Wydział Komunikacji
Naczelnik: Bernard Paliga
tel. 32 39 39 323
fax: 32 77 61 481
e-mail: bpaliga@piekary.pl
pokój nr 103

Rejestracja pojazdów:
tel. 32 39 39 333, 32 39 39 327
pokój nr 101, 102

Prawa jazdy :
tel. 32 39 39 341, 32 77 61 468
pokój nr 104

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik: Tomasz Skowronek
tel. 32 76 74 002
e-mail: tskowronek@piekary.pl

Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 32 39 39 337, 32 39 39 320
pokój nr 111

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
ul. Miarki 14
tel. 32 284 88 71, 32 76 74 003

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Miarki 14
tel. 32 287 31 44

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Miarki 14
tel. 32 284 88 71

Straż Miejska
Komendant: Krzysztof Piekarz
ul. Kalwaryjska 62
tel/fax: 32 288 20 19
e-mail: sm@piekary.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Tel.: 32 39 39 367
e-mail: usc@piekary.pl
Kierownik: Anita Rabsztyn
Tel.: 32 39 39 366, pokój nr 3
Z-ca Kierownika: Joanna Antończyk
tel. 32 77 61 447, pokój nr 2
Z-ca Kierownika: Marek Markefka
tel. 32 39 39 301, pokój nr 1

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Pion Ochrony
Tomasz Skowronek
tel. 32 767 40 02
e-mail: tskowronek@piekary.pl