Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoWydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84

Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84

Wydziały Urzędu Miasta przy ulicy Bytomskiej 84

Godziny otwarcia Urzędu Miasta Piekary Śląskie:

Poniedziałek 7.30-17.00
Wtorek 7.30- 15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30- 15.30
Piątek 7.30-14.00

Kasa Urzędu oraz Wydział Komunikacji kończą przyjmowanie interesantów 30 minut przed zakończeniem pracy Urzędu.

***

Biuro Prawne
Koordynator: Aleksandra Broda
tel. 32 39 39 321
e-mail: prawnik@piekary.pl
pokój nr 217

Zespół Prasowy
Rzecznik prasowy: Wojciech Maćkowski
tel. 32 39 39 372
tel. kom. 535 303 919
e-mail: rzecznikprasowy@piekary.pl

Daniel Pliszka
tel. 32 39 39 335
tel. kom. 691 693 029
e-mail: dpliszka@piekary.pl 

Igor Kijanka
tel. 32 39 39 335
tel. kom. 669 669 448
e-mail: ikijanka@piekary.pl
pokój nr 216

Biuro Rady Miasta
Kierownik: Mariola Grajcar
tel. 32 77 61 467, 32 39 39 384
e-mail: rada@piekary.pl
pokój nr 203

Sekretariat Prezydenta Miasta
tel. 32 39 39 358
e-mail: sekretariat@piekary.pl

Kancelaria Prezydenta Miasta
Naczelnik: Urszula Gawlik
tel. 32 39 39 386
e-mail: ugawlik@piekary.pl
pokój nr 204

Zespół Promocji i Współpracy z Zagranicą
tel. 32 77 61 474, 32 77 61 435
e-mail: promocja@piekary.pl
pokój nr 216

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
tel. 32 39 39 383 – umawianie porad
pokój nr 9

Wydział Finansowo-Podatkowy
tel. 32 39 39 334
e-mail: podatki@piekary.pl

Referat Podatkowy
Kierownik: Bernadeta Kubat
tel. 32 39 39 334, 32 39 39 313
e-mail: bkubat@piekary.pl
pokój nr 3

Referat Windykacji
Kierownik: Anna Hoinka
e-mail: ahoinka@piekary.pl
tel. 32 77 61 473
pokój nr 2

Wydział Organizacyjny
Naczelnik: Sebastian Dobosz
tel. 32 39 39 383
e-mail: organizacyjny@piekary.pl
pokój nr 212

Referat Gospodarczy
Kierownik: Izabela Szewczyk
tel. 32 39 39 350
e-mail: iszewczyk@piekary.pl
pokój nr 304

Kancelaria Urzędu
tel. 32 39 39 325
pokój nr 10

Referat Organizacyjny
tel. 32 39 39 383, 32 77 61 482
pokój nr 212

Punkt Informowania Mieszkańców
tel. 32 77 61 430
pokój nr 4

Biuro Funduszy Europejskich
Kierownik: Anna Lazar-Nolewajka
tel. 32 39 39 408
e-mail: fundusze@piekary.pl
pokój nr 8

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
Naczelnik: Barbara Gruszka
tel. 32 39 39 382, 32 39 39 418, 32 77 61 460
e-mail: bgruszka@piekary.pl
pokój nr 213

Wydział Finansowo-Budżetowy
Naczelnik: Anna Machura
tel. 32 39 39 332
e-mail: amachura@piekary.pl
pokój nr 115

Referat Finansowy
Kierownik: Marzena Cieluch
tel. 32 77 61 483, 32 39 39 326, 32 39 39 331
pokój nr 114

Referat Budżetu i Planowania 
Kierownik: Barbara Kowalska
tel. 32 77 61 465, 32 39 39 347
pokój nr 303

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Naczelnik: Monika Rudy
tel.  32 39 39 401, 32 39 39 407
e-mail: zdrowie@piekary.pl
pokój nr 5

Miejski Rzecznik Konsumentów
Dorota Prus
tel: 32 39 39 370
e-mail: mrk@piekary.pl
pokój nr 7

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik: Adam Maruszczyk
tel. 32 39 39 329
e-mail: maruszczyka@piekary.pl
pokój nr 113

Referat Inwestycji i Remontów
tel. 32 39 39 410
pokój nr 108

Referat Dróg Publicznych
Kierownik: Marcin Zając
tel. 32 39 39 357
e-mail: ird@piekary.pl
pokój nr 107

Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik: Łukasz Nowara
tel. 32 39 39 404
e-mail: ekokomunalna@piekary.pl
pokój nr 12

Biuro Zamówień Publicznych
Kierownik: Agnieszka Strychalska
Z-ca Kierownika: Ewa Grabiarz
tel. 32 39 39 379, 32 77 61 464
e-mail: bzp@piekary.pl
pokój nr 215

Wydział Komunikacji
Naczelnik: Sebastian Dobosz
tel. 32 39 39 333
fax: 32 77 61 481
e-mail: komunikacja@piekary.pl
pokój nr 103

Rejestracja pojazdów:
tel. 32 39 39 333, 32 39 39 327
pokój nr 101, 102

Prawa jazdy:
tel. 32 39 39 341, 32 77 61 468
pokój nr 104

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Grzegorz Nowakowski
tel. 32 39 39 337, 32 39 39 320
pokój nr 111

Urząd Stanu Cywilnego
Tel.: 32 39 39 367
e-mail: usc@piekary.pl
Kierownik: Anita Rabsztyn
Tel.: 32 39 39 366, pokój nr 3
Z-ca Kierownika: Marek Markefka
tel. 32 39 39 301, pokój nr 1