Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoŁączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych

Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych

Tytuł projektu
Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych

Beneficjent
Gmina Piekary Śląskie

Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa
IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Poddziałanie
4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

Cel Projektu

W ramach projektu wykonano montaż odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę. Zastosowanie OZE przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną na terenie 4 gmin (Gminy  Kornowac, Gorzyce, Lubomia i Piekary Śląskie), które brały udział w projekcie. Montaż instalacji OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji, co przełoży się na lepszą jakość powietrza na terenie Subregionu Zachodniego i Centralnego, gdyż projekt ma charakter ponadlokalny. Dodatkowo zwiększeniu ulegnie efektywność oraz niezależność energetyczna obiektów. Łącznie zrealizowane zostały 1522 instalacje, w tym w Gminie Piekary Śląskie 412 instalacje.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs), na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.03-24-02E3/18-00.

W ramach projektu w Gminie Piekary Śląskie zostały zamontowane 412 instalacje odnawialnych źródeł energii tj.:

  • instalacje fotowoltaiczne o mocy: 3 kWp, liczba instalacji: 199 szt.
  • kolektory słoneczne – 2 płaskie kolektory słoneczne + zasobnik 250 l, liczba instalacji: 103 szt.
  • kotły na biomasę, liczba instalacji: 45 szt. 
  • pompy ciepła do cwu, liczba instalacji: 65 szt.

Wartość projektu:

Wydatki ogółem: 4 529 367,46 zł
Wydatki kwalifikowane: 4 108 216,48 zł

Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 491 984,01 zł