Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoŁączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych

Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych

Regulamin naboru wniosków w ramach programu “Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” dla mieszkańców Piekar Śląskich zawiera wszystkie kluczowe zagadnienia w przedmiotowej sprawie.

W ramach projektu “Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. Piekary Śląskie otrzymały dofinansowanie w wysokości 4 116 486,25 zł. Wartość całego zadania to 5 275 336,50 zł. Dofinansowanie odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii.

Szczegóły opisano w pliku w formacie pdf, który dostępny jest (w wersji do pobrania) poniżej.