Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoTermomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5

Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5

Dodano: 17.01.2022 Autor: Wojciech Maćkowski

Projekt „Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich” obejmuje prace termomodernizacyjne w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich im. Wawrzyńca Hajdy przy ul. Fryderyka Chopina 11. Całkowity koszt prac wynosi ponad 3,8 mln zł, z czego dofinansowanie to 818 021,21 zł. Termin realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku.

Nazwa projektu:
„Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich”.

Wydatki kwalifikowane:
962 377,89 zł

Wartość dofinansowania:
85% wydatków kwalifikowanych tj. 818 021,21 zł.

Cel realizowanego projektu:
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich poprzez jego termomodernizację.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • ocieplenie elewacji,
  • docieplenie stropodachu,
  • izolacja ścian fundamentowych,
  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
  • wymiana stolarki drzwiowej,
  • naprawa ubytków elewacji,
  • wymiana istniejących źródeł światła na LED,
  • zabudowa zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach.

Termin realizacji projektu:
do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji „niskiej emisji” oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter