Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoWydziały Urzędu Miasta przy ul. Żwirki 23 a

Wydziały Urzędu Miasta przy ul. Żwirki 23 a

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Angelika Wojtachnio
tel: 32 776 14 71
e-mail: awojtachnio@piekary.pl

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wiesław Wojtasik
tel: 32 393 94 19
e-mail: wwojtasik@piekary.pl

Biuro Kontroli
Kierownik: Ewa Wacławczyk-Kojda
tel: 32 393 93 71
pokój 103

Audytor wewnętrzny
Joanna Kałużna
tel: 32 776 14 87
e-mail: jkaluzna@piekary.pl