Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaImprezyDzień Organizacji Pozarządowych

Dzień Organizacji Pozarządowych

Dodano: 05.09.2022 Autor: Karolina Wieczorek

Piekarskie Organizacje Pozarządowe zaprezentowały swoje stoiska i usługi podczas V Pikniku Rodzinnego odbywającego się 3 września na terenie pod Kopcem Wyzwolenia w Piekarach. Stoiska odwiedzili Tomasz Wesołowski – Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie, Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta, Paweł Słota – II Zastępca Prezydenta Miasta, radni Rady Miasta oraz mieszkańcy Piekar Śląskich.

Prezentacji swojej działalności i usług podjęli się:

 • Górnicza Orkiestra Dęta PIEKARY-JULIAN, która powstała w 1954 roku przy dawnej kopalni Julian w Piekarach Śląskich. Przez ostatnie 28 lat była prowadzona przez Pana Antoniego Majchrzyka, obecnie kapelmistrzem orkiestry jest Pan Artur Kulka. Tworzy ją zespół muzyków, którym na sercu leży wspólne muzykowanie w celu podtrzymywania tradycji górniczych. Orkiestra chętnie wykonuje utwory zaczerpnięte z dorobku muzycznego kompozytorów krajowych jak i zagranicznych. Występy zespołu podnoszą charakter wielu uroczystości państwowych, górniczych czy kościelnych a także, umilają czas na festynach i imprezach rozrywkowych.
 • Stowarzyszenie Foto Akademia – prężnie działająca od pół roku grupa fotograficzna, która na swoim koncie ma pierwszą zorganizowaną wystawę, a przygotowaniu i planach są również kolejne m. innymi na Placu Noblistów na wystawienniczych pylonach. Stowarzyszenie brało udział w Festiwalu Aktywności Kulturalnej zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Spółdzielczy Dom Kultury w Piekarach Śląskich dnia 29 sierpnia br. Ponadto organizuje liczne plenery w naszym mieście i nie tylko (np. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie ,Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu,w ogrodzie botanicznym w Radzionkowie, w sztolni Luiza w Zabrzu, w Tarnowskich Górach). Opiekunem i metodykiem grupy jest dr Joanna Klimczak,której zawdzięczamy ciągły i nieustający rozwój naszych pasji.
 • Uczniowski Klub Sportowy „Funny Dance” z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 2. Klub prowadzi zajęcia taneczne, gimnastyczne, zumbę oraz judo dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym oraz zajęcia judo cross training i fitness dla młodzieży i dorosłych. Ponadto „Funny Dance” organizuje półkolonie i obozy wyjazdowe oraz urodziny tematyczne.
 • Uczniowski Klub Sportowy Karate HAJIME. Nazwa HAJIME oznacza „pierwszy” lub „wielki”. Obecnie poza Piekarami Śląskimi klub posiada jeszcze kilka oddziałów w Radzionkowie, Orzechu, Bytomiu i Gliwicach. Trenerzy HAJIME prowadzą szkolenia i treningi dla dzieci i młodzieży w wymiarze rekreacji ruchowej, ale również na drodze rozwoju mistrzostwa sportowego. Klubowi adepci z sukcesami biorą udział w rywalizacji sportowej na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, a grupy treningowe zostały stworzone z myślą o optymalnym rozwoju ćwiczących: od ogólnorozwojowych grup przedszkolnych, sportowych grup młodzieżowych po grupy seniorskie, które podtrzymują swoją sprawność fizyczną. Klub prowadzi również letnie i zimowe obozy sportowe, półkolonie, pokazy, seminaria, oraz szeroko rozumianą działalność prozdrowotną. Ideą klubu jest budowanie rodzinnej atmosfery oraz promowanie postaw i wartości wychowawczych w duchu przysięgi DOJO oraz dostarczanie członkom klubu narzędzi do samorealizacji i rozwoju w ramach aktywności fizycznej i nie tylko.
 • Stowarzyszenie OMNES to organizacja młoda, licząca zaledwie 15 miesięcy, ale mocno skupiona na środowisku niepełnosprawnych w naszym mieście. Szczególną opieką otacza opiekunów i mamy dzieci niepełnosprawnych (dla których napisano projekt „Dbamy o mamy”). Warsztaty realizowane są od marca br. Podopieczni stowarzyszenia mogą liczyć na terapie, imprezy integracyjne oraz pomoc i wsparcie psychologiczne. Wszyscy członkowie, starają się wspólnie pracować na rzecz organizacji.
 • SILESIAN FIGHT GYM – jako Klub Sportowy i Stowarzyszenie działa od marca 2015 roku. Organizacja prowadzi zajęcia Kickboxingu, Brazylijskiego Ju Jitsu oraz MMA, a trenerzy to czynni zawodnicy z kilkunastoletnim stażem startowym oraz kilkuletnim stażem trenerskim. Wśród zawodników klubu są Mistrzowie oraz medaliści Mistrzostw Polski, brązowy medalista Pucharu Świata, Mistrzostw Świata oraz członkowie kadry narodowej. Celem grupy jest zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży uprawiania aktywności fizycznej i zdrowej sportowej rywalizacji.
 • Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. W 2000 roku z inicjatywy majora w st. spoczynku mgr Józefa Żurka i starszego sierżanta sztabu podchorążego mgr Leszka Brejta utworzono w Piekarach Śl. Koło Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. W 2011 roku doszło do podziału tej organizacji na dwa odłamy: Związek weteranów i rezerwistów Wojska Polskiego oraz Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. Aktualnie organizacja liczy 20 członków.
 • Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Biały to klub w którym każde dziecko może rozwijać umiejętności gimnastyczne w różnych grupach wiekowych (od 5-16 lat). W klubie funkcjonują różne sekcje: akrobatyka sportowa, gimnastyka ogólnorozwojowa, skoki na ścieżce. Dzieci maja możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas zawodów i pokazów sportowych.
 • Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalność rozpoczęło od października 2018 r. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych. Uniwersytet prowadzi 17 fakultetów o zróżnicowanych specjalnościach i realizuje je poprzez wykłady, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie praktycznych zajęć z kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych. Współpraca z ościennymi uniwersytetami trzeciego wieku, ze szkołami wyższymi, organizacjami pozarządowymi jest pomyślna i owocna, a seniorzy realizują swoje pasje i zainteresowania, których nie mogli zrealizować wcześniej oraz w czasie aktywności zawodowej.
 • WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej realizowane w ramach Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Piekarach Śląskich. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 2006 roku i aktualnie prowadzi Mieszkania Treningowe oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 75-ciu osób z niepełnosprawnościami. Warsztat jest placówką pobytu dziennego, gdzie w 15. pracowniach prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Z kolei Mieszkanie Treningowe to forma mieszkalnictwa, mająca na celu usamodzielnienie osób niepełnosprawnych.
 • Polski Związek Filatelistów to terenowe Koło Polskiego Związku Filatelistów nr 29 w Piekarach Śląskich opiera swoją działalność na pracy społecznej dobrowolnie zrzeszonych członków pragnących poświęcić swój czas dla filatelistki. Stowarzyszenie bazuje tylko i wyłącznie na własnych zasobach. Do podstawowych celów i zadań Koła i jego członków należy między innymi organizowanie spotkań wymiennych, prelekcji, wernisaży, pokazów i wystaw filatelistycznych oraz współpraca z innymi organizacjami zainteresowanymi tymi samymi zagadnieniami. Koło było już kilkakrotnie organizatorem Pokazów Filatelistycznych poszerzających wiedzę w zakresie ważnych dla miasta wydarzeń historycznych takich jak 100. rocznica przyłączenia Śląska do macierzy, 100. rocznica Powstań Śląskich czy 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
 • Juventus Academy Piekary Śląskie to akademia piłkarska prowadząca zajęcia dla dzieci od 4 do 15 roku życia, ściśle współpracująca z włoskim klubem Juventus FC. To co wyróżnia klub to model szkolenia zaczerpnięty z klubu Juventus FC, wyjazdy do Włoch, cykliczne 2-3 razy w roku wizyty trenerów z Włoch w Piekarach Śląskich oraz bardzo dobra i doświadczona kadra trenerska, ciągle podnosząca swoje kwalifikacje. Zajęcia prowadzone są na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 3, a w klubie obecnie trenuje 180 dzieci.
 • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Klub HDK KWK Julian w Piekarach Śląskich zajmuje się organizacją cyklicznych akcji poboru krwi, poszukiwaniem potencjalnych dawców szpiku kostnego, coroczną akcją pn. „Wakacyjna Piekarska Kropla Krwi”, organizacją prelekcji wśród młodzieży na temat krwiodawstwa oraz wolontariatu, współpracą z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w celu wsparcia osób znajdujących się w szczególnej potrzebie (pozyskiwanie środków chemicznych, ubrań, żywności i finansów) w ramach możliwości oraz wspieraniem schronisk.
 • MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie – klub od lat znany piekarskim miłośnikom szczypiorniaka. Olimpia to mistrz I ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2021/2022, który za trzy tygodnie rozpocznie rozgrywki w Lidze Centralnej będącej zapleczem PGNIG Superliga. Oprócz drużyny seniorów, z sukcesami zajmuje się szkoleniem i treningami dzieci i młodzieży.
 • Akademia Piłkarska Champions Piekary Śląskie zajmuję się prowadzeniem szkolenia piłkarskiego w naszym mieście. Prowadzi zajęcie dla dzieci już od 4 roku życia w oparciu o autorski, unikalny program szkolenia. Praca szkoleniowa i organizacyjna potwierdzona jest srebrnym certyfikatem nadanym przez PZPN.
 • PROMEDICAL Rescue Group – jest stowarzyszeniem i grupą ratownicza składającą się z wolontariuszy i ratowników. Jej celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Stowarzyszenie organizuje różnego rodzaju pokazy, kursy i szkolenia z pierwszej pomocy oraz prowadzi także zabezpieczenia różnego rodzaju imprez i wydarzeń. Działalność PROMEDICAL Rescue Group jest charytatywna, członkowie działają i nauczają z pasji, a największą zapłatą jest uśmiech i możliwość pomocy drugiemu człowiekowi.
 • WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piekarach Śląskich – siedziba organizacji znajduje się w Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich przy ulicy Żwirki 23. Organizacja zajmuje się służbą ratowniczą i strzeże bezpieczeństwa amatorów kąpieli wodnych.

Fotografie: Alicja Janus (CUS w Piekarach Śląskich)

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter